Overheidsgarantie bij financiering bedrijfsovernames

Redactie team, Brookz | August 17, 2016

De economie is uit de recessie en ondernemers hebben weer concrete groei- en overnameplannen. Maar de financiering is nog steeds een hele uitdaging. Gelukkig heeft de overheid een aantal garantieregelingen die ook kunnen worden ingezet bij overnamefinanciering.

50% overnamefinanciering zelf regelen

De economie is in herstel en veel bedrijven halen hun – uitgestelde - investeringsplannen weer uit de kast. Ook de overnamemarkt is weer op stoom geraakt en het aantal bedrijfsovername transacties is in de eerste maanden van 2015 flink toegenomen. Toch is de financiering van al die groei- en overnameplannen nog steeds een hele uitdaging. Banken zijn weliswaar in toenemende mate bereid financiering te verstrekken, maar er moet wel een goed verhaal onderliggen.

Daarbij gaan banken meestal niet verder dan vijftig procent van de overnamesom en moet de ondernemer zelf – in combinatie met andere partijen – de andere helft van de bedrijfsovernamefinanciering voor zijn rekening nemen.

Staatsgarantie bij bedrijfsovernames

Volgens Rob Magendans, werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als senior adviseur voor de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), kan de overheid daarbij een handje helpen. Magendans: ‘Zowel aan de kant van “debt” als “equity” zijn er prima mogelijkheden voor banken en participatiemaatschappijen om staatsgarantie te verkrijgen bij bedrijfsovernamefinancieringen.

De drie belangrijkste regelingen die kunnen worden ingezet zijn de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) en de Groeifaciliteit. Bij een en dezelfde overnametransactie kunnen desgewenst meerdere regelingen worden ingezet. Dus bijvoorbeeld een GO-garantie op een overnamelening en een garantie van de

Reden bedrijfsovername

Een belangrijke afweging bij de toepassing van de garantieregelingen is welk belang de bedrijfsovername dient voor de onderneming waarvan de aandelen worden overgenomen. Gaat het bijvoorbeeld om het oplossen van een opvolgingsproblematiek of juist om het creëren van synergiemogelijkheden tussen de bij de overname betrokken partijen? Daarnaast is van belang dat de risico’s op een evenwichtige manier worden gedeeld door alle bij de transactie betrokken partijen: koper, verkoper, financiers en staat. 

Dekking tot 90% overnamefinanciering

De maximale financiering onder BMKB is € 1,5 miljoen, onder de Groeifaciliteit maximaal € 5 miljoen voor een bank en maximaal € 25 miljoen voor een participatiemaatschappij, en onder de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen. Afhankelijk van de toegepaste regeling varieert de staatsgarantie van 50% tot 90% op het deel van de financiering waarvoor de financier een beroep doet op de Staat.

Zowel voor het kleinere MKB als voor (middel)grote bedrijven is dus staatsgarantie verkrijgbaar bij overnamefinanciering. Volgens Magendans kunnen ondernemers, adviseurs en financiers altijd een casus voorleggen aan RVO.nl zodat in een vroeg stadium duidelijk is welke regeling(en) kan (kunnen) worden toegepast.

Magendans: ‘De formele besluitvorming over aanvragen is voor de BMKB gedelegeerd aan de banken, maar desgewenst kan advies worden gevraagd bij RVO.nl. Bij de GO en de Groeifaciliteit vindt besluitvorming plaats bij RVO.nl. Dat hoeft echt niet lang te duren: De doorlooptijden van behandeling en fiattering bij RVO.nl zijn doorgaans kort.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen