Q&A met René Frijters van Knab

Redactie team, Brookz | April 11, 2017

René Frijters richtte zeven jaar geleden Knab op, omdat hij vond dat de groot- banken hun klanten ernstig verwaar- loosden. Anno 2017 heeft Knab zelf 125.000 klanten, waarvan de helft bestaat uit ondernemers en ZZP’ers. ‘We gaan van bank naar platform.’

René Frijters is wat je noemt een gamechanger. In 1996 begon de voormalige IT-expert samen met Peter Verhaar online broker VEB Bottom-Line, in 1999 omgedoopt tot Alex Vermogensbank. Het idee was dat particuliere beleggers op dezelfde manier moesten kunnen beleggen als professionele beleggers; zelfstandig en tegen lage kosten via internet. Alex zette de toenmalige beleggingswereld op zijn kop en groeide al snel naar 130.000 klanten. Tot aan 2007, het jaar waarin Alex Vermogensbank voor 380 miljoen euro werd verkocht aan Binck Bank. Na een half jaar sabbatical ging Frijters in 2009 aan de slag als directeur Sparen en Beleggen bij de DSB Bank. Drie maanden later was hij alweer vertrokken, omdat hij naar eigen zeggen bij Scheringa ‘zijn ambities niet waar kon maken’. In 2010 richtte Frijters Knab op, een nieuwe bank, maar dan andersom, met de K van klant voorop. Want volgens Frijters zijn de traditionele grootbanken te veel gericht op het verkopen van producten en wordt de klant nog steeds ernstig verwaarloosd. Frijters: ‘Bij ons draait alles om de klant. Wij zien ons zelf ook niet als een bank, maar als een financieel platform’.

U roept in alle interviews dat u geen verstand heeft van bankieren, maar toch heeft u inmiddels al twee keer een nieuwe bank opgericht. Hoe moet ik dat zien?

‘Dat is ook echt zo. Ik heb van huis uit een IT-achtergrond, maar houd ook erg van klanten. Daarnaast vind ik het leuk om een cultuur te creëren waarin je met zijn allen een winnend bedrijf neerzet. Zowel Alex en Knab zijn échte dienstverleners, waarin IT natuurlijk een grote rol speelt, maar het gaat om meer. Het gaat om optimale klantbediening.’

U had ook een hamburgerrestaurant kunnen beginnen?

‘Dat denk ik niet, maar de financiële dienstverlening is voor mij nooit een bewuste keuze geweest. Ik werkte als IT-consultant veel voor banken en verzekeraars en zo ben ik eigenlijk een beetje in dat wereldje terecht gekomen. Tijdens mijn opdrachten zag ik dat je bepaalde processen veel efficiënter en klantvriendelijker kon organiseren. Daar is het eigenlijk mee begonnen.’

Wat zijn volgens u de paralellen tussen uw eerste bedrijf Alex dat u in 1999 hebt opgericht en Knab?

‘Het zijn op de eerste plaats allebei financiële dienstverleners. En de aanleiding om ermee te beginnen, was dat de bestaande partijen dachten dat ze een onaantastbare positie hadden. Daardoor werd er zeer inefficiënt gewerkt, nauwelijks geïnnoveerd en aan de klant had men weinig boodschap. Want die kon immers toch nergens anders naar toe. Een andere parallel was dat iedereen beide keren tegen mij zei: dat lukt je nooit.’

En dan denkt u: dat zullen we nog wel eens zien…

‘Zoiets ja. Hoe meer weerstand, hoe meer ik de schouders eronder zet, zo zit ik wel een beetje in elkaar. Je moet ook een lange adem hebben, het kost je al snel een paar jaar voordat het een beetje tractie krijgt. Maar het belangrijkste is dat je onvoorwaardelijk geloofd in je concept. In die zin ben ik een evangelist.’

U zet zich met Knab af tegen de gevestigde orde, maar toch heeft u Aegon erbij betrokken als founding partner. Waarom?

‘Naast het feit dat Aegon voor de funding heeft gezorgd, konden we via Aegon vrij snel een bankvergunning krijgen. Dat had ons anders minimaal twee jaar gekost. Als we die vergunning al hadden gekregen. Want na het debacle ICESAVE en DSB Bank waren ze bij de Nederlandse Bank uiterst voorzichtig met het verlenen van nieuwe vergunningen.’ 

Over DSB Bank gesproken: u heeft daar zelf in 2009 ook nog een blauwe maandag gewerkt als directeur Sparen en Beleggen. Wat dacht u: foute boel, weg-wezen hier?

‘Ik heb er 100 dagen gewerkt, maar ik wist al na honderd uur dat het niet goed zou gaan met DSB Bank. En dat was niet vanwege de verkeerde producten die ze verkochten, want dat deden alle andere banken ook. Maar het lag veel meer aan de manier waarop Dirk de IT aanpakte. Dat was zo conservatief allemaal, alleen het hoognodige werd gedaan. Daarnaast had hij een back-office waar wel honderdvijftig man rondliep, terwijl ik dat ook met tien goede medewerkers had afgekund. Maar Dirk ging voor goedkope arbeidskrachten en niet voor kwaliteit. En dan ga je fouten maken, dat kost klanten waardoor je op den duur de strijd niet gaat winnen.’

Knab werd in 2012 opgericht en bestaat inmiddels vijf jaar. Hoe staan jullie ervoor?

‘We zitten inmiddels op 125.000 klanten waarvan de helft bestaat uit ondernemers en ZZP’ers. Vorig jaar kregen we er ruim 38.000 nieuwe klanten bij en ik ga ervan uit dat we dit jaar de 200.000 klanten gaan halen. Daarmee draaien we operationeel break-even. Naast gewone bancaire diensten als betalen en sparen hebben we vorig jaar online hypotheekadvies geintroduceerd en op de zakelijke markt Knab Crowdfunding voor ondernemers. Je wilt natuurlijk altijd sneller, maar in grote lijnen liggen we redelijk op koers.’

Wat kan ik als ondernemer bij Knab verwachten?

Allereerst een kostenvoordeel van zo’n achthonderd euro per jaar in vergelijking met de grootbanken. Als je als ondernemer een jaaromzet hebt tot zo’n drie miljoen euro heb je vaak niet meer nodig dan bancaire basisdiensten inclusief een creditcard. Dan is Knab met vijf euro per maand veruit de goedkoopste. Daarnaast bieden wij een spaar- en beleggingsrekening en een aantal financieringsoplossingen waaronder dus sinds enkele maanden ook crowdfunding.’

Bij crowdfunding werken jullie samen met Collin Crowfund, die de uitvoering van de crowdfundactie voor haar rekening neemt. Moeten jullie als Knab dat niet gewoon zelf doen?

‘Nee, Knab Crowdfunding geeft juist invulling aan onze strategie om van bank naar platform te groeien. Want dat is waar we naartoe gaan. Het gaat ons daarbij niet om zoveel mogelijk van onze eigen producten te verkopen, we willen gewoon de klant optimaal bedienen. Je moet Knab zien als een financieel platform waarop de klant op basis van zijn of haar profiel de beste producten krijgt aangeboden die er in de markt te koop zijn. Dat kán een eigen product zijn, maar ook van een van onze netwerkpartners. Het gaat erom welk product voor jou als klant het beste is.’

Er zijn al enkele tientallen crowdfundingplatforms actief, waarom dan nog Knab Crowdfunding?

‘We wilden zeker niet opnieuw het wiel uitvinden. Daarom hebben wij ook geen eigen platform gebouwd, maar maken we gebruik van de kennis en infrastructuur van Collin Crowdfund. Wat Knab wel heeft is een bestand van 125.000 rekeninghouders. En dat is natuurlijk een interessante groep potentiële klanten en investeerders. Het mooie met crowdfunding is dat je als ondernemer twee vliegen in één klap slaat: je lost een financieringsprobleem op en je krijgt er een gratis marketingcampagne bij omdat je met je bedrijf de markt op moet om geld te halen. Zeker bij startende bedrijven bestaat de eerste 25.000 euro die je er bij een lening uit ziet lopen vaak uit marketingkosten. Dat geld kun je nu besparen omdat het is geïntegreerd in de crowdfunding-campagne.’

Jullie hebben sinds kort zelfs een constructie bedacht om ook kleine bedrijfsovernames te financieren met behulp van crowdfunding. Waarom?

‘Er zijn in Nederland duizenden ondernemers die tegen hun pensioen aan lopen, maar moeite hebben een opvolger te vinden. Of ondernemers die al twintig jaar bezig zijn maar behoefte hebben aan een goede partner waarmee ze samen het bedrijf verder kunnen uitbouwen. Aan de andere kant zijn er vele honderden ervaren managers met ondernemersambities die graag een bedrijf willen overnemen of zich voor een gedeelte willen inkopen. Juist bij dit soort kleine overnames is de financiering vaak een probleem. Met Knab Crowdfunding kunnen we daar een handje bij helpen.’

Het verkopen van een bedrijf is een vertrouwelijk proces. Hoe gaan jullie dat combineren met het publieke karakter van een crowdfunding-campagne?

‘Klopt, zolang de deal niet rond is, wil vooral de verkoper absoluut niet dat bekend wordt dat zijn bedrijf te koop staat. Want dat leidt alleen maar tot onrust bij klanten en onder het personeel. Om dat probleem te omzeilen verstrekt Knab de koper in eerste instantie een overbruggingskrediet waarmee de koper formeel zijn bedrijfsovername kan realiseren. Vervolgens heeft de nieuwe eigenaar twee maanden de tijd om via Knab Crowdfund het overbruggingskrediet te herfinancieren via de crowd.’

En wat als die crowdfunding-campagne geen succes is en er een fiks bedrag blijft openstaan?

‘We hebben de afgelopen maanden elf financieringsaanvragen via Knab Crowdfunding uitgezet en die waren gemiddeld binnen 17 uur volgestort. Dus daar maken wij ons niet zoveel zorgen om. Maar uiteraard zijn aan deze constructie wel een aantal voorwaarden verbonden. Allereerst is de hoogte van de overnamesom gemaximeerd tot één miljoen euro. Daarnaast is het verkrijgen van het overbruggingskrediet gebonden aan gebruikelijke criteria als een gedegen businessplan, voldoende cashflow voor rente en aflossing en een aantoonbare geschiktheid van de ondernemer. Bovendien verplicht de ondernemer zich maximaal in te zetten om van zijn crowdfunding­campagne een succes te maken.’

Hoe kijk je eigenlijk tegen de huidige financieringsmarkt aan?

‘Die is natuurlijk flink in beweging. Je ziet dat ondernemers eraan gewend raken om alle informatie netjes aan te leveren. Aanvragen tot 250.000 euro gaan meer en meer digitaal, daar komen straks geen mensen meer aan te pas. Van 250.000 tot 1 miljoen euro wordt vooral gekeken naar enkelvoudige oplossingen. En alles tussen de 1 en 2,5 miljoen euro is eigenlijk het nieuwe speelveld geworden van veel nieuwe partijen. Dat is de markt van de samenwerking, waarbij je het vaak hebt over een stapelfinanciering die door meerdere geldvestrekkers wordt ingevuld. Kom je boven de 2,5 miljoen euro dan krijg je het echte maatwerk, waar de traditionele grootbanken op gefaciliteerd zijn en nu nog een hoofdrol spelen.’

En op welk segment van de financieringsmarkt ligt de focus van Knab?

‘Die ligt met name in de markt tussen de 100.000 en 2,5 miljoen euro waarbij het gaat om het duurzaam financierbaar maken van je bedrijf op basis van een strategisch plan en een bijbehorende financiële planning. Zoals gezegd gaat het daarbij vaak om een samengestelde oplossing, bijvoorbeeld een combinatie van aandelenverkoop, achtergestelde lening en factoring. Daarvoor werken we samen met een netwerk van preferred partners naar wie wij doorverwijzen. Dat zit nog niet geïntegreerd in de bank zelf, maar dat doen we op basis van netwerk en expertise, waarin je het specialisme van de ander inzet in het belang van de ondernemer.’

Nederland is een klein land, als jullie met Knab verder willen groeien dan zal dat toch onvermijdelijk ten koste gaan van de traditionele grootbanken?

‘De grootste groei in de zakelijke markt komt op dit moment van starters en ZZP’ers, dat zijn vooral mensen die voor het eerst op zoek zijn naar een bank. Daarvoor hebben we met 5 euro per maand ook een onverslaanbare propositie, goedkoper kan niet. We krijgen ook wel klanten van andere banken. Maar je ziet in zijn algemeenheid dat het voor veel ondernemers een drempel is om over te stappen naar een andere bank. Terwijl het allemaal binnen een uur geregeld is, blijft dat mentaal toch een grote stap.’

Hoe ziet Knab er over drie jaar uit?

‘Zoals gezegd worden wij steeds meer een platform voor financiële dienstverlening. Daar komen naast bankproducten binnenkort ook verzekeringen bij. Maar als je even verder vooruitkijkt dan kun je ook denken aan zaken als leasen, parkeren of collectief inkopen van vervoer, energie of telecomproducten. De bankapp in combinatie met de vertrouwenspositie die je hebt als bank schept in feite ongekende mogelijkheden. Dat noemen wij dus het nieuwe bankieren.’

Kort geleden werd bekend dat René Frijters per 1 mei 2017 Knab gaat verlaten. Als reden geeft hij aan: ‘Een verschil van inzicht over leiderschapsstijl en beperktere verantwoordelijkheid in het nieuwe managementteam.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen