Aftrek omzetbelasting bij overnameholding

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | February 21, 2014

Voor de overname van een 'Target' B.V. wordt vaak gebruik gemaakt van een bestaande of speciaal opgerichte 'Overnameholding' B.V, omdat dit een aantal fiscale en juridische voordelen heeft.

Deze Overnameholding B.V. krijgt in het kader van de bedrijfsovername van de Target B.V. doorgaans een aantal rekeningen van partijen die de overname begeleid hebben, zoals bemiddelaars, advocaten, belastingadviseurs en notarissen.

Veelal gaat het daarbij om serieuze bedragen en is het belangrijk voor de Overnameholding B.V. om de omzetbelasting op die facturen in aftrek te kunnen brengen, anders worden die geleverde diensten voor de Overnameholding bijna 20% duurder! Hieronder gaan we na wanneer dat mogelijk is:

Ondernemerschap Overnameholding

Om de omzetbelasting in aftrek te kunnen brengen moet de Overnameholding B.V. een ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Als dat niet het geval is, dan kan deze B.V. de omzetbelasting - net als een particulier - niet in aftrek brengen. Het is dus belangrijk om te weten wanneer een Overnameholding B.V. wordt aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Het enkel bezitten van de aandelen in Target B.V. is daarvoor niet voldoende. De Overnameholding dient de Target B.V. namelijk te besturen, beheren en financieren.

Invloed vrijgestelde prestaties

Indien er bij een ondernemer sprake is van vrijgestelde prestaties, is er terzake van de geleverde prestaties geen omzetbelasting verschuldigd. Als de ondernemer vrijgestelde prestaties levert, is er echter geen mogelijkheid van vooraftrek van op die prestaties ziende in rekening gebrachte omzetbelasting.

Bemiddeling is een vrijgestelde prestatie

Als er sprake is van bemiddeling bij de koop of verkoop van een B.V, is er sprake van een vrijgestelde prestatie. Er is sprake van bemiddeling als de bemiddelaar tot doel heeft om tussen 2 partijen een contract te laten sluiten waarbij de bemiddelaar geen belang heeft bij de inhoud. Het is voor de Overnameholding B.V. belangrijk om te beseffen of er sprake is van bemiddeling als zij een factuur ontvangt voor geleverde diensten omdat de eventueel ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting bij bemiddeling in principe niet in aftrek komt.

Samenvatting

Een Overnameholding kan de omzetbelasting in aftrek brengen als zij ondernemer is voor de omzetbelasting. Dan moet dat door degene die prestaties aan haar verricht wel terecht in rekening worden gebracht, anders loopt ze het risico de betaalde omzetbelasting niet in aftrek te kunnen brengen.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse