Bedrijfsopvolgingsregeling; profiteer nu het nog kan!

Geert Hoedjes, JAN© | November 9, 2016

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat momenteel ter discussie: profiteer zolang het nog kan!

In het belastingplan 2017 repareert staatssecretaris Wiebes een voor hem onwelgevallige uitspraak van de Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedoeling van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat ondernemingsvermogen gunstig kan worden overgedragen aan de bedrijfsopvolger. De huidige faciliteiten voorzien erin dat over ondernemingsvermogen:

  1. In de inkomstenbelasting bij bedrijfsopvolging niet wordt geheven
  2. Geen of zeer beperkte heffing plaatsvindt in de erfbelasting of schenkbelasting

Fiscale heffingen bedrijfsopvolging 

De fiscale heffingen mogen namelijk niet aan een bedrijfsopvolging in de weg gaan staan. De uitspraak van de Hoge Raad gaat over het begrip ondernemingsvermogen. De Hoge Raad vond het goed dat naast de actieve vennootschap, ook een indirecte deelneming van de DGA in een niet- actieve vennootschap van kleiner dan 5% kwalificeerde voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Het ging om de volgende situatie: een DGA bezat een belang van 6% in een holding welke diverse actieve werkmaatschappijen bezat waarvan de holding de enig aandeelhouder was. Daarnaast bezat de holding nog een belang van 70% in een concernfinancieringsmaatschappij. Indirect bezat de DGA daarom 4,2% (70% x 6%) van de aandelen in de concernfinancieringsmaatschappij. In principe zou daarom het belang in de concernfinancieringsmaatschappij niet kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, want het gaat om een indirect belang van kleiner dan 5%. Vanwege de actieve deelnemingen vond de Hoge Raad het echter goed dat het indirecte belang van 4,2% ook kwalificeerde.

Nieuwe ontwikkelingen

De Staatssecretaris van Financiën Wiebes vindt dit ongewenst en gaat daarom over tot reparatie van de gevolgen van deze uitspraak. Vooralsnog lijkt de impact hiervan beperkt omdat niet veel DGA’s indirecte belangen bezitten van kleiner dan 5%. De reparatie is echter opmerkelijk, omdat eerder is toegezegd dat tijdens deze kabinetsperiode de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet beperkt zou worden. Wij vrezen dan ook dat in de nabije toekomst de bedrijfsopvolgingsfaciliteit verder versoberd zal worden.

Mocht u daarom overwegen uw bedrijf over te dragen dan adviseren wij u voortvarend te handelen!

Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

artikel delen