Controle op zelfstandigheid van opdrachtnemers

Eric Vermeulen, AKD | June 15, 2017

Deze maand werd bekend dat de opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de vrijwarende werking hiervan vervangen door de Wet DBA met een systeem van (model)overeenkomsten. Eerder deze maand maakte de Staatssecretaris van Financiën bekend dat de opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018.

Geen boetes of naheffingen

Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking bij opdrachtgever. Dit uitstel is van belang voor alle situaties waarbij in ruil voor arbeid een beloning wordt betaald en men twijfels kan hebben over de zelfstandigheid van opdrachtnemer (bijvoorbeeld bij managers, freelancers, oud-eigenaren, etc.). Door de invoering van de Wet DBA zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan en de fiscale gevolgen daarvan.

Rapport "Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie"

Om alle partijen aan de nieuwe manier van werken te laten wennen, gold eerder een overgangsperiode tot 1 januari 2018. Het kabinet heeft deze periode kunnen benutten om te onderzoeken of de arbeidswetgeving herijkt moest worden. Inmiddels zijn de resultaten van het ambtelijk onderzoek bekend en aangeboden aan de Kamer en informateur. Het rapport geeft een inzicht in de keuzes die het nieuwe Kabinet kan maken om tot een betere oplossing te komen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Overgangsperiode wordt verlengd. En nu?

In zijn brief van 1 juni 2017 benadrukt Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, dat het Kabinet het belangrijk acht dat opdrachtgevers en opdrachtnemer voldoende tijd krijgen om zich aan te passen. Zodoende schort Wiebes de handhaving op tot tenminste 1 juli 2018. Dit betekent dat zolang er nog onduidelijkheid heerst de Belastingdienst geen naheffingen en boetes zal opleggen.

Kwaadwillendheid

Net als bij de voorgaande opschorting zal deze uitzondering niet worden gemaakt voor de "kwaadwillende opdrachtgever". Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast. In geval van kwaadwillendheid zal de Belastingdienst dus handhavend optreden en naheffingen en boetes kunnen opleggen.

Inspanningsverplichting

Onder de uitstelperiode geldt dus nog steeds dat opdrachtgever en opdrachtnemer de inspanningsverplichting hebben om te beoordelen of er evident wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Wij adviseren dan ook in de praktijk deze arbeidsrelaties te blijven beoordelen en daar waar nodig gebruik te maken van (model)overeenkomsten en te monitoren of in de praktijk de werkzaamheden worden verricht conform de gesloten overeenkomst.

Eric Vermeulen, AKD

Eric Vermeulen is met ingang van 1 januari 2016 als fiscaal partner verbonden aan AKD en werkzaam in de fiscale vakgroep. Eric Vermeulen is gespecialiseerd in fiscale advisering van nationaal en internationaal opererende ondernemingen.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse