Cumprefs onder vuur bij Belastingdienst

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | October 10, 2014

In overnamesituaties wordt vaak gebruik gemaakt van letteraandelen. Een typisch voorbeeld van letteraandelen zijn cumulatief preferente aandelen (cumprefs). Deze aandelen hebben doorgaans als eerste (preferent) recht op de winst - voor slechts een beperkt percentage - maar dan weer wel cumulatief (het laatste impliceert dat er na een verliesjaar het volgende jaar een dubbel dividendrecht bestaat).

Cumprefs zitten gezien hun bijzondere kenmerken in tussen eigen vermogen (aandelen) en vreemd vermogen (leningen). Enerzijds zijn het aandelen (enkel recht in geval van winst) en anderzijds heeft het kenmerken van een lening (het komt voor de andere aandeelhouders en impliciet zijn er ook rechten in een verliesjaar).

Gebruik cumprefs in overnames

In het verleden werden cumprefs traditioneel veel gebruikt bij bedrijfsovernames in familierelaties en bij werknemersparticipatie (en management buy-out’s).  Dit omdat er in dat soort situaties beperkt gebruik gemaakt werd van bankfinanciering. Doordat momenteel de banken sowieso terughoudend zijn in het verschaffen van financieringen, nemen de situaties waarin verkopers een deel van de financiering voor hun rekening nemen sterk toe en we zien dan ook in toenemende mate het gebruik van cumprefs in dergelijke situaties.

Bedrijf overnemen?

Op zoek naar een bedrijf ter overname of wilt u investeren? Op Brookz staan meer dan 600 actuele bedrijven te koop aangeboden.

Visie van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in het verleden een dergelijke wijze van financiering toegestaan als er maar een zakelijk rendement op de aandelen werd verschaft. Als we wat verder terug gaan in de tijd dan was het minimum 7%, na de recente rentedalingen is dat percentage als minimum losgelaten.

Wie zou verwachten dat, nu de rente all time low is, het minimale rendementspercentage op cumprefs verder omlaag zou mogen komt echter bij de Belastingdienst bedrogen uit. Volgens de Belastingdienst wordt de koper bevoordeeld als de verkoper cumprefs neemt met een rendement rond de 6%. Zeker in situaties van bedrijfsoverdracht aan familie en/of werknemers kan dat fiscaal vervelend uitpakken.

De gedachte van de Belastingdienst is dat als de verkoper bijvoorbeeld de aandelen heeft verkocht tegen bijvoorbeeld een factor 5, dat hij impliciet een rendementseis van 20% heeft gevraagd en dus de door de verkoper te nemen cumprefs eenzelfde rendement zouden moeten geven! Het moge duidelijk zijn dat er dan geen kopers meer te vinden zijn.

Visie van de rechter

Er zijn nog geen expliciete uitspraken van de rechter, maar er is er wel een waar uit blijkt dat naar de mening van het betreffende gerechtshof gekeken dient te worden naar de positie van de vermogensverschaffer, die vervolgens als alternatief heeft om het geld op een bankrekening te zetten tegen een lage rente.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse