De fiscale petten van de DGA

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | September 13, 2013

Denk bij een bedrijfsoverdracht goed na over welke fiscale petten u allemaal draagt. In bepaalde situaties is de ene pet fiscaal erg ongunstig ten opzichte van de andere.

Fiscale zaken

Als iemand een B.V. overneemt of verkoopt, zijn er altijd een groot aantal zaken die gelijk ook goed moeten worden geregeld. Ik heb het dan over de arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst van de DGA of eventuele nog openstaande vorderingen en schulden van de DGA.

Dat komt omdat de DGA in een aantal verhoudingen staat tot zijn B.V. Zo is hij werknemer, aandeelhouder, pensioengerechtigde, geldverschaffer of -lener. Met name in geval van een bedrijfskoop of een bedrijfsverkoop is het goed om eens naar die verschillende 'petten' te kijken, waarbij het de taak is van de belastingadviseur om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk onder de fiscaal aantrekkelijkste pet terecht komt.

Dividend

De basis is dat de DGA in beginsel relatief eenvoudig dividend aan zichzelf uit kan keren. Bij jaarlijkse winsten tot € 200.000 kost hem dat totaal 40% aan belasting (20% vennootschapsbelasting en 25% aanmerkelijk belangheffing over het restant), bij winsten boven de € 200.000 is dat 43,75%. In principe moet de DGA ook beseffen dat hij tegen dat tarief zijn kosten in aftrek brengt.

Het gaat er bij een goede fiscale planning van een DGA dus om er voor te zorgen dat de DGA zo min mogelijk inkomsten verkrijgt die boven de 40-43,75% belast zijn. Zo heeft het normaal gesproken bijvoorbeeld weinig zin om aan ongebreidelde pensioenopbouw te doen als dat betekent dat er een pensioen genoten gaat worden dat grotendeels tegen het toptarief voor de inkomstenbelasting (52%) belast gaat worden (want slechts aftrekbaar tegen 40-43,75%). Dat zou echter weer anders kunnen zijn als dat pensioen bijvoorbeeld buiten Nederland belast wordt tegen een lager tarief...

Bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsovername of bedrijfsverkoop doen zich een groot aantal situaties voor die de ruimte geven voor een optimalisering van het overdrachtproces. Koper en verkoper hebben daar vaak tegengestelde belangen; wat voor de een fiscaal aantrekkelijk is zal voor de ander onaantrekkelijk zijn. Vanuit de praktijk zijn echter wel voorbeelden te bedenken van situaties waarin er wel voordelen te behalen zijn:

  • Adviseur aan de andere kant van de tafel onderkend fiscale gevolgen niet;
  • Verkopende partij zit met onbeperkte of anders toch vervallende verliescompensatie;
  • Andere partij zit in het buitenland met een totaal ander fiscaal regime;
  • Vordering uit verkoop kan naar privé worden overgeheveld en valt dan laag belast in Box 3.

Kortom, denk er als DGA goed overna welke pet u op zet.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen