Fiscaal spannende structuur?

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | March 18, 2015

Ondernemers die een bedrijf overnemen staan altijd voor de vraag wat in die situatie de meest handige (fiscale) structuur is. Even er van uitgaande dat het de bedrijfsovername van een B.V. betreft weet de overnemer dat hij het beste met behulp van een Nederlandse B.V. over kan nemen.

Op dat moment dient hij te beseffen dat hij per saldo in de regel over zijn winsten zo’n 40-43% belasting zal gaan betalen. Eerst 20% vennootschapsbelasting (winsten boven de €200.000 zijn overigens met 25% belast) en vervolgens betaalt hij nog 25% aanmerkelijk belang heffing op het moment dat hij die winst naar privé uitkeert. U wordt dus op 2 niveaus met belastingheffing geconfronteerd, allereerst in de B.V. (vennootschapsbelasting), daarna nog in privé (inkomstenbelasting: aanmerkelijk belang heffing). We zullen hieronder eens nagaan of het 'ook wat minder kan'.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Vraag nu het Overname Stappenplan aan


Beperken belastingheffing vennootschap

We beginnen eens op het niveau van de vennootschap. Dan kan er gedacht worden aan de 'innovatiebox'. Zeker in geval van vernieuwende activiteiten is het mogelijk om de vennootschapsbelasting dan te verlagen tot een heffing van (minimaal) 5% over winst uit die innovatieve activiteiten. We kunnen ook over de landsgrenzen heenkijken. In een aantal landen om ons heen zijn met de innovatiebox vergelijkbare mogelijkheden. Ook kan bijvoorbeeld in België de belastingheffing op de rente ongeveer gehalveerd worden door de 'notionele interestaftrek'. Overigens liggen deze 'voordeeltjes', zeker binnen de EU, op dit moment wel onder vuur. Zeker binnen de EU lijkt het er op dat overheden het meer en meer met elkaar eens worden over het uitgangspunt dat ze niet met fiscale voordelen met elkaar gaan concurreren.

Beperken belastingheffing aandeelhouder

Dan hebben we nog de belastingheffing op het niveau van de aandeelhouder (natuurlijk persoon). In bepaalde situaties kan de belastingheffing worden voorkomen of verlaagd door op het moment dat de aandelen opbrengsten opleveren (met name door verkoop of dividend) in een fiscaal vriendelijk land te wonen. In het geval iemand eerst in Nederland woonde moet er dan echter meestal 10 jaar gewacht worden. Vroeger kon er ook gewerkt worden met het inschakelen van een trust. Tegenwoordig werkt dat niet meer in verband met een wetswijziging. Wel is het mogelijk de aanmerkelijk belang heffing van 25% te voorkomen als de trust tenminste tegen 10% belast wordt. Er zijn landen die een dergelijk regime kennen.

Samenvattend: de aandeelhouder van een B.V. zal zijn winst eerst belast zien in B.V. en vervolgens ook nog eens in privé. Er zijn in specifieke situaties mogelijkheden om die belastingheffing te beperken.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen


Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan Koop een bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld*