Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | February 2, 2012

Vaak wordt er bij een bedrijfsovername een aparte B.V. opgericht om rentelasten te compenseren met winsten. Maar is dit altijd verstandig? In een groot aantal situaties wordt bij de bedrijfsovername van een B.V. (‘Target’) gebruik gemaakt van een apart op te richten B.V. (‘Newco’).

Veelal om de rentelasten ter zake de bedrijfsovernamefinanciering van die aankoop in Newco fiscaal te kunnen compenseren met de winsten van Target. Om dat te bereiken moet dan vervolgens een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden aangevraagd.

Nadelen fiscale eenheid

Het is echter de vraag of een dergelijke fiscale eenheid wel wenselijk is. Naar mijn mening in een groot aantal gevallen wel, maar er dient wel degelijk nagedacht te worden over de mogelijke keerzijden van een fiscale eenheid. Er zijn er best een groot aantal situaties waarin dat niet gewenst is.

 • Laag opstaptarief niet per vennootschap
  Een fiscaal argument tegen de fiscale eenheid is het gegeven dat het lage opstaptarief van 20% in plaats van 25% over de eerste € 200.000 winst in geval van een fiscale eenheid slechts één keer van toepassing is. Per vennootschap impliceert dat een netto belastingvoordeel van (maximaal) € 5.000.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting
  Alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde vennootschapsbelasting. Uiteraard is dit vanuit een juridisch optimale concernopbouw niet  gewenst.
 • Verrekenmogelijkheid voor de belastingdienst
  Een wat minder bekend nadeel van een fiscale eenheid is de mogelijkheid voor de belastingdienst om bepaalde (nagenoeg alle!) belastingschulden te verrekenen met belastingvorderingen van de tot een fiscale eenheid behorende vennootschappen. Deze mogelijkheid brengt dus een forse (potentiële) uitbreiding van de aansprakelijkheid van een tot een fiscale eenheid behorende vennootschap met zich mee.
 • Afboeking goodwill
  Als Newco een Target aankoopt dan heeft Target een bepaalde koopprijs; fiscaal wordt dan gesproken over het ‘opgeofferde bedrag’. Als die aankoop een miskoop is en Target wordt geliquideerd, dan heeft Newco (onder voorwaarden!) recht op het nemen van een fiscaal verlies. Als er echter een fiscale eenheid is, dan zal het in de praktijk niet mogelijk zijn om dit verlies ten laste van het resultaat te brengen.

Risicovol

Bij een bedrijfsovername wordt vaak een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangegaan. Maar zeker als de target-B.V. een risicovolle aangelegenheid is, levert dit soms ook nadelen op.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen