Het minimale loon van de koper bij een bedrijfsovername

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | February 15, 2013

Dat is fiscaal niet altijd aantrekkelijk voor een directeur 'groot'-aandeelhouder (DGA), omdat er zeker in het begin na een bedrijfsovername sprake is beperkte liquiditeiten vanwege de rente- en aflossingsverplichtingen bij de overnemende B.V. Bovendien wordt een salaris grotendeels belast tegen 52%, terwijl de winst in de overnemende vennootschap slechts belast wordt tegen 20-25%. Reden om eens te onderzoeken wat de argumenten zijn om het salaris toch wat laag te houden.

Management-fee

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat in beginsel de bewijslast dat er een hoger salaris genoten zou moeten worden bij de inspecteur rust als dat salaris hoger is dan € 43.000 (2013). Dat is overigens weer niet het geval wanneer er bij de onderneming werknemers werken die beter beloond worden.

Zaken die van belang zijn bij het vaststellen van een 'normaal' salaris bij de betreffende functie zijn feiten zoals het vroegere salaris van de DGA, de omvang van de management-fee en het belang van de positie van de DGA.

Zo is in de jurisprudentie uitgemaakt dat een interim-manager die verder geen werknemers had eigenlijk zijn totale verdiensten als 'normaal salaris' diende aan te merken. Ook is rechtspraak bekend waarin werd uitgemaakt dat de management-fee bepalend kan zijn voor de omvang van het in aanmerking te nemen (minimale) fictieve loon. Het is dus zeker niet verstandig om een hoge management-fee te nemen en een laag salaris.

Lager salaris

Als er sprake is van een deeltijdfunctie verlaagd dat niet de 'bewijsgrens' van € 43.000. Wel is het werken in deeltijd uiteraard een element om te bewijzen dat de beloning lager moet zijn dan € 43.000 (maar dan moet wel eerst bewezen worden dat er in deeltijd gewerkt wordt!).

Door de secretaris van Financiën is ook antwoord gegeven op de vraag of het in het geval het minder goed gaat met de onderneming om een lager salaris te nemen (zelfs lager dan € 43.000). In een besluit is dat goedgekeurd als sprake is van een structureel verliesgevende onderneming waarbij een hoger salaris de continuïteit in gevaar zou brengen.

Advies: Let als beginnend DGA goed op je salaris in relatie tot de management-fee en het oude salaris. Maak in geval van twijfel afspraken met de belastingdienst.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen