Internationale bedrijfovername

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | June 22, 2012

Het loont voor zowel de koper als de verkoper van een bedrijf om tijdens een internationale bedrijfsovername goed naar de fiscale regels én creatieve mogelijkheden te kijken.

Een internationale bedrijfsovername is zijn vaak complex. De bedrijfsovernemer zal veelal geconfronteerd worden met een andere mentaliteit en cultuur en daarnaast zijn er ook veel fiscale en juridische verschillen. Dat is echter niet per definitie een nadeel; vaak zijn er juist extra mogelijkheden door met die verschillen op een handige manier om te gaan. Hieronder zullen wij een aantal van die uitdagingen en mogelijkheden behandelen waarbij we ons beperken tot de fiscale items.

Aandelen of activa/passiva

De eerste vraag die gesteld moet worden is of er een bestaande buitenlandse vennootschap wordt overgenomen of dat de onderneming (activa/passiva) moet worden overgenomen. Het kan aantrekkelijk zijn om een buitenlandse onderneming aan te laten kopen door een Nederlandse vennootschap en op die manier indirect de goodwill ten laste van de Nederlandse winst te brengen (zo lang dat nog mogelijk is althans).

Of wellicht is het beter een ‘hybride’ lichaam te gebruiken voor de bedrijfsovername, maar in beide situaties zijn ook de juridische consequenties van belang. Het is in ieder geval belangrijk om ook een goede buitenlandse fiscalist te hebben die vragen kan beantwoorden over de lokale positie en die ook het niveau heeft om mee te denken.

Bedrijfsovername

De voorgaande vraag kan niet beantwoord worden zonder alvast de vraag te stellen welke vennootschap het beste de aandelen (of onderneming) van het over te nemen bedrijf over kan nemen. Ook daarin valt genoeg fiscaal in te knutselen. Ik denk daarbij aan de vraag hoe eventuele dividendstromen belast zullen zijn, maar ook hoe de winst bij bedrijfsverkoop van de onderneming (of aandelen) belast is.

Ook is het belangrijk om te weten of de rente enerzijds belast is en anderzijds aftrekbaar. Met name op het gebied van de rente-aftrek zijn er de laatste jaren veel veranderingen en bestaat er dus onzekerheid, ook voor komend jaar zijn er in Nederland wijzigingen aangekondigd die overigens voor de kleinere bedrijfovernames waarschijnlijk weinig problemen op zullen leveren.

Gaat het bij de rente-aftrek vaak om het voorkomen van het nadeel, een belastingplichtige kan met zijn adviseur ook de aanval zoeken. Door het gebruik van een ‘hybride lening’ bestaan er bijvoorbeeld mogelijkheden om enerzijds aftrek te krijgen bij de bedrijfskoper en om anderzijds bij de bedrijfsverkoper de opbrengsten onbelast binnen te krijgen. Ook hier moet echter goed worden samengewerkt met de lokale adviseur (en trouwens niet alleen met de fiscalist)!

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen