Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | November 9, 2012

Voor een koper kan het ‘pensioen in eigen beheer’ de betaling van een bedrijfsovername vereenvoudigen. Maar deze financieringsmogelijkheid is niet erg geliefd door de belastingdienst.

Net als ieder beginnende ondernemer zal ook de koper van een onderneming al gauw merken dat liquiditeit een belangrijk item is. De overnemer zal namelijk vaak een lening hebben afgesloten die hij in een beperkte tijd moet aflossen en waarover in het begin een flinke rente zal moeten worden betaald.

Liquiditeit

Bovendien zal hij ontdekken dat het niet per definitie zo is dat wanneer er winst wordt behaald, dat er ook even zo veel liquiditeiten ter beschikking komen. Zo heeft de ondernemer al wel omzetbelasting en (in geval van een BV) vennootschapbelasting afgedragen over zijn debiteurensaldo, maar is er qua liquiditeit nog niets binnengekomen.

Het is daarom dat de overnemer de behoefte heeft aan het tegenovergestelde van een debiteur in de vorm van een fiscale aftrekpost die hem geen liquiditeiten kost; het pensioen in eigen beheer. Op deze mogelijkheid om ook de bedrijfsovername-financiering te vereenvoudigen ga ik hierna kort in.

Pensioen in eigen beheer

Een ondernemer die minimaal 10% aandeelhouder is van een BV mag een pensioen in eigen beheer opbouwen. Wat houdt zo een pensioen in eigen beheer nu in? In wezen wordt in geval van een pensioen in eigen beheer geen premie aan een verzekeraar of pensioenfonds betaald, maar wordt er een bedrag op de balans van de BV gereserveerd. 

Hier staat dan in het geheel geen verplichting tegenover om liquide middelen of effecten af te zonderen. Zo kan het zo maar zijn dat het pensioen in eigen beheer in wezen ‘belegd’ is in zaken zoals het bedrijfspand, voorraden en debiteuren. Dat is gelijk ook het potentiële risico van een pensioen in eigen beheer; als de onderneming failliet gaat, dan zal de opgebouwde pensioenpot meestal verloren gaan. Overigens zijn er wel mogelijkheden om dat risico te beperken.

Bedrijfsovername

Het zal u niet verbazen dat de belastingdienst niet erg gelukkig is met deze mogelijkheid en de laatste jaren zien we in toenemende mate dat de belastingdienst zich erg star opstelt ten aanzien van pensioen in eigen beheer. Naar mijn mening wordt daarbij miskend dat het pensioen in eigen beheer een belangrijke financieringsfunctie vervuld in de Nederlandse economie.

Naar huidige schattingen bedraagt het totaal in eigen beheer opgebouwde pensioenkapitaal circa 70 miljard euro. We moeten er niet aan denken wat er zou gebeuren als deze financieringsmogelijkheid zou komen te vervallen. Daarom verdient de mogelijkheid tot pensioenopbouw in eigen beheer zeker de aandacht van de overnemer in een bedrijfsovername.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse