Verliescompensatie

08 september 2011

Bij verkoop van aandelen is het geen vanzelfsprekendheid dat de verliescompensatie bij de onderhavige B.V. in tact blijft…

Als een Nederlandse B.V. een verlies leidt dan kan die B.V. dat verlies verrekenen met een winst in het voorafgaande boekjaar en de winsten in de komende 9 jaren (op verzoek van de B.V. kan in de jaren van de 'kredietcrisis' wat andere termijnen worden gehanteerd maar daar ga ik nu niet op in, kan overigens wel van belang zijn bij een bedrijfsovername!).

Als er aandelen in een B.V. worden verkocht kan de verliescompensatie echter komen te vervallen. Daar moet bij een overname dus goed op worden gelet. Een koper (maar soms ook een zittende aandeelhouder) dient dus goed te onderzoeken of de aandeelhouderswisseling geen vervelende consequenties heeft. Ook is het belangrijk om te weten wat voor soort verliezen het betreft, niet elk verlies is met elke winst te verrekenen. Op beide beperkingen van de verliescompensatie ga ik hieronder kort in.

Verliescompensatie en overdracht aandelen B.V.

In geval van een wijziging van het (aandelen)belang van een B.V. van 30% of meer dan vervalt de resterende verliescompensatie tenzij (in grote lijnen, niet volledig!):


Met name het laatste criterium is in veel gevallen een escape. Als de onderneming van de B.V. nog gewoon doordraait op het moment van een aandelenwisseling dan is er niets aan de hand en kan de verliescompensatie gewoon in tact blijven. Er zijn echter ook twijfelgevallen en wat dat betreft is het jammer dat het niet duidelijk is waar de omvang van de activiteiten aan kan worden afgelezen. Gaat het daarbij om de omzet, balanstotaal, personeelsomvang of nog iets anders? Dat is helaas niet erg duidelijk.

Overigens zijn er wel meer onduidelijkheden want een wijziging van een belang bij een B.V. kan iets anders zijn dan de wijzigingen in het aandelenbelang in een B.V. , bijvoorbeeld als er verschillende aandelensoorten zijn. Gelukkig is er ook wel enige duidelijkheid te verkrijgen want op verzoek kan van de belastingdienst een beschikking gevraagd worden waarin de belastingdienst een standpunt inneemt over de verliescompensatie.

Welk soort verlies?

Als een koper van een B.V. weet dat er een verlies is en hij weet dat dit door de overdracht van de aandelen niet verloren gaat doet hij er nog goed aan om er op te letten wat voor soort verlies het is. Als namelijk sprake is van een zogenaamd 'houdsterverlies' dan kan dat verlies slechts met een beperkt aantal inkomsten gecompenseerd worden.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

Categorieën

Bedrijf overnemen?

Bedrijven te koop

Op zoek naar een bedrijf ter overname of wilt u investeren? Op Brookz staan meer dan 680 actuele bedrijven te koop aangeboden.

Alle bedrijven te koop

Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse