Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | July 5, 2011

Letteraandelen zijn een aantrekkelijk alternatief voor aandelenopties. Maar pas op dat ze fiscaal niet worden aangemerkt als lucratief belang…

Werkgevers en werknemers zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om werknemers fiscaal zo vriendelijk mogelijk te belonen. De verhoging van de betrokkenheid van de werknemer bij de onderneming is wel het belangrijkste argument, maar veelal zal er bij een werknemersparticipatie ook aandacht zijn voor het fiscale voordeel.

We zagen dat heel duidelijk bij aandelenopties; die waren een tijd lang zeer populair vanwege de fiscale aantrekkingskracht, maar zijn tegenwoordig nauwelijks meer in zwang omdat ze na een aantal wetswijzigingen fiscaal ronduit onaantrekkelijk zijn geworden.

Letteraandelen

Uiteraard is men in de praktijk op zoek gegaan naar beloningsvormen die dezelfde voordelen hebben als (voorheen) aandelenopties; (1) met slechts een kleine investering kon een fors rendement behaald worden en (2) lage belastingheffing over de voordelen.

Die mogelijkheid leek gevonden te worden in het in het kader van werknemersparticipaties werken met letteraandelen. Door namelijk aandelen te creëren die (nagenoeg) geen intrinsieke waarde hebben, maar wel een bepaald aandeel in de toekomstige winsten. Daarmee ontstonden mogelijkheden om werknemers op een aantrekkelijke wijze te belonen (als er tenminste een positieve waardeontwikkeling was) terwijl de inleg voor de werknemer beperkt bleef.

Al naar gelang het aandelenbelang van de werknemer werd deze in Box 2 voor 25% (belang van 5% of meer in een aandelensoort) of over de waarde tegen 1,2% in Box 3 (belangen van minder dan 5%) belast.

Lucratief belang

Door het gebruik van letteraandelen ontstond bij de overheid het idee dat de belastingheffing voor 'private equity'-managers wel heel eenvoudig kon worden beperkt. Om die reden zijn de belastingwetten maar weer eens aangepast en is er een belastingheffing in Box 1 (max. 52%) ingevoerd voor belangen die een 'lucratief belang' vormen.

Van een lucratief belang is sprake in geval de regeling is ontworpen ten behoeve van werknemers als zodanig. Maar indien er tevens sprake is van letteraandelen (en de 'deal' niet goed is gestructureerd) bestaat er ook een grote kans dat de aandelen kwalificeren als een lucratief belang, met allerlei vervelende fiscale consequenties.

Escapes?

Aan de belastingheffing over het lucratief belang kan ontkomen worden door het belang door middel van een eigen vennootschap te houden (dan is het wel handig om minimaal 5% van al de aandelen te hebben!). In die situatie is de heffing namelijk beperkt tot 25%, indien het voordeel op het moment van realisatie onmiddellijk wordt uitgekeerd aan de werknemer/aandeelhouder.

Een iets aantrekkelijker alternatief (letteraandelen vallen weer in Box 3) is om te voorkomen dat er een lucratief belang is. In het kort kan dat bereikt worden door de verschillende soorten letteraandelen op de goede wijze te kapitaliseren.

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen