Redactie team, Brookz | October 16, 2018

U heeft een gezond bedrijf met groeipotentie? Dan staan tientallen private equity partijen te springen om in uw bedrijf te investeren. Maar de ene investeerder is de andere niet. Waar moet u op letten en hoe verschijnt u optimaal voorbereid aan de onderhandelingstafel?

1. Bepaal uw visie


Alles begint met een goed verhaal. Voordat u met investeringsmaatschappijen aan tafel gaat moet u eerst zelf duidelijk voor ogen hebben wat u met het bedrijf van plan bent. Wat is uw visie op het bedrijf en de markt waarin het opereert? Wat zijn de kansen en mogelijkheden, wat zijn eventuele bedreigingen? Maak dit toekomstbeeld concreet in een strategisch plan voor de komende vijf jaar, inclusief een aantal groeiscenario’s. Deze analyse vormt de basis voor het Informatie Memorandum (IM) dat u meestal samen met een adviseur opstelt. In het IM informeert u mogelijke investeerders zo goed mogelijk over de huidige prestaties van het bedrijf en de groeimogelijkheden voor de toekomst. Wees daarbij zo concreet mogelijk: “Wij willen de komende drie jaar de omzet en winst verdubbelen door de introductie van een nieuw product in Nederland en het opzetten van een eigen salesteam in Duitsland.” 

2. Verwachtingen


Uit onderzoek van Marktlink blijkt dat veel ondernemers in het MKB nog steeds erg wantrouwend zijn ten opzichte van Private Equity. Slechts 15% van de ondernemers denkt dat investeringsmaatschappijen handelen vanuit het bedrijfsbelang. Deze vertrouwenskloof heeft vaak met wederzijdse verwachtingen te maken. Ook hier moet u dus eerst zelf goed bepalen wat u wilt en wat u concreet verwacht van een investeerder. Wilt u een meerderheid of minderheid verkopen? Verwacht u alleen geld of zoekt u ook naar expertise en een interessant netwerk? En wilt u echt samenwerken of zoekt u eigenlijk alleen een financier? Veel DGA’s realiseren zich niet dat met het toetreden van een investeringsmaatschappij als aandeelhouder ze onvermijdelijk een stuk zeggenschap opgeven. Hoeveel is mede afhankelijk van uw onderhandelingspositie. Maar houd rekening met een betrokken businesspartner die op zijn minst periodiek meekijkt. En als het moet ook bijstuurt aan de hand gedetailleerde cijfers en verslaggeving. Daar moet u wel zin in hebben.

3. Beperk uw shortlist


Participatiemaatschappijen zijn altijd op zoek naar dealflow. Hun eerste reactie is meestal enthousiast, maar concreet een investering doen is een ander verhaal. Vaak spreken ze met wel 50 tot 75 bedrijven voordat ze één investering doen. Dus als u wilt zit u zo met twintig partijen aan tafel. Maar dat gaat u heel veel tijd kosten. Tijd die u beter kunt besteden aan uw bedrijf en het samenstellen van een goede shortlist. Beperk zo’n lijst tot maximaal 5 investeringsmaatschappijen die voldoen aan uw criteria en waar u een goed gevoel bij heeft. Op deze manier uw huiswerk doen bespaart u een hoop tijd, moeite en zinloze gesprekken.

4. Wantrouw het hoogste bod


Eenmaal met verschillende partijen in gesprek is het zaak om u in eerste instantie niet te laten verblinden door het hoogste bod. Veel investeerders proberen met een hoge initiële bieding exclusief aan tafel te komen. Om vervolgens naar aanleiding van het boekenonderzoek flink terug te onderhandelen. Belangrijker is in eerste instantie of de investeringsmaatschappij qua profiel bij uw bedrijf past en of er ook wederzijdse persoonlijke klik is. Snappen ze uw business, hebben ze ervaring en een netwerk in uw branche, wat zijn hun andere participaties en hoe zijn hun exits verlopen? Vraag ook altijd naar referenties van huidige en voormalige participaties en trek deze na. Een betere informatiebron is er niet.

5. Interne voorbereiding


Voordat de investeerder aan boord is doet u er verstandig aan om ook de rest van uw management hier goed op voor te bereiden. Ook al is er sprake van een minderheidsbelang, u krijgt onvermijdelijk te maken met strategische en vaak ook operationele bemoeienis. Allereerst zal er een strakke financiële rapportage moeten worden aangeleverd. Dat veroorzaakt vaak al extra druk op de financiële administratie en boekhouding. In veel gevallen wordt er ook een raad van advies of commissarissen ingesteld, waar iemand van de investeringsmaatschappij zitting in neemt. Daardoor neemt vaak ook het aantal directie- en aandeelhoudersvergaderingen fors toe. Ongetwijfeld allemaal nuttige en noodzakelijke veranderingen, maar dit heeft vaak wel zijn weerslag op de sfeer in het bedrijf. Ook u zult weleens moet slikken, u heeft het niet meer alleen voor het zeggen. Toch is het te allen tijde belangrijk een goede werkrelatie met de investeringsmaatschappij te onderhouden. Blijf communiceren en informeren, ook als de resultaten tegenvallen.

6. Exit-strategie


Eén ding weet je als ondernemer zeker: een investeerder zit er niet voor de eeuwigheid. Gemiddeld ligt de horizon van een investeringsmaatschappij op 5-7 jaar. In die periode verwachten investeerders dat de waarde van hun aandeel minimaal is verdubbeld. De meeste private equity partijen verkopen het bedrijf daarna het liefst aan een strategische partij – een andere onderneming, meestal uit dezelfde branche – want die betalen vaak de hoogste prijs. Verkoop aan een andere investeringsmaatschappij kan ook een optie zijn. In beide gevallen is de kans groot dat u bij zo’n exit het bedrijf kwijt raakt, omdat u mee moet verkopen. Als dat in uw plaatje past is dat uiteraard prima, maar als u dat niet wilt moet u daar andere afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat u het aandeel van de investeringsmaatschappij ook weer kan terugkopen. Het is alsof u op de bruiloft al over de scheiding begint, maar u kunt het, net als bij een huwelijk, maar beter geregeld hebben.

 

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen