Rolf Metz, Ecart | June 9, 2016

Vrijwel alle professionele Private Equity fondsen zijn geschikt om bedrijven succesvol door een transitiefase te leiden. Echter, daar waar het gaat om groeifinanciering zien we aanzienlijke verschillen.

Transitiefase

Participatiemaatschappijen zijn goed in staat om ondernemingen door een transitiefase te leiden. Dat kan een verzelfstandiging zijn, zoals een management buy out, een reorganisatie of een consolidatie binnen de sector. De participatiemaatschappij investeert in de onderneming, helpt de ondernemer om zijn bedrijfsvoering te professionaliseren en optimaliseren en zet haar ervaring en gedrevenheid in om de onderneming door de transitiefase te manoeuvreren. Het doel is om de waarde van de onderneming te laten toenemen. Is de transitie  eenmaal gerealiseerd, dan wordt de onderneming verkocht en met de verkoop wordt de meerwaarde te gelde gemaakt.

Structurering

De structuur van de meeste participatiemaatschappijen is in overeenstemming met dit proces ingericht: De fondsbeheerder richt een fonds op en gaat in de eerste jaren met meerdere bedrijven een participatie aan. Na enkele jaren wordt niet meer geïnvesteerd. In de eindfase van het fonds worden de bedrijven in portefeuille verkocht. Dit is voor zowel de fondsbeheerder als voor de investeerders voordelig.  Zij krijgen aan het einde van de looptijd de opgebouwde waarde uitgekeerd.

Waardeverlies

De keerzijde is dat met de verkoop van een onderneming in de actuele toestand ook de groeikansen en daarmee het toekomstig rendement van de hand wordt gedaan. Daarnaast verkoopt de aandeelhouder de ervaring en competenties van de ondernemer en zijn management team, hun kennis van de onderneming zelf en van de markten waarop de onderneming actief is. Dit terwijl participatiemaatschappijen in de beginfase van hun investering veel tijd en geld investeren in de verdere professionalisering en het slagvaardig maken van het aangekochte bedrijf. Met de verkoop gaat het grootste deel daarvan verloren.

Langjarig waarde creëren

Het is onze ervaring dat het enige tijd duurt voordat je als ondernemer en als investeerder een onderneming volledig leert kennen en een positieve invloed kan uitoefenen op het wel en wee van de onderneming. Het is beter als het tempo van groei wordt bepaald door de kansen die zich voordoen en door de flexibiliteit van de organisatie om op die kansen in te spelen en niet door het tijdstip van investeren door de aandeelhouder. Als het management en de aandeelhouder op één lijn blijven, kan de opgedane knowhow cumuleren en kunnen zij gezamenlijk langjarig waarde creëren.

Doorinvesteren

Een substantieel deel van onze investeringen betreft doorinvesteringen in onze bestaande participaties. Wij hebben daar over het algemeen goede ervaringen mee. De ontwikkelingskansen waarop deze doorinvesteringen zijn gebaseerd, laten zich echter niet vooraf timen. Zo’n gelegenheid doet zich soms pas na jaren voor. Het is dan zaak dat de onderneming  over de noodzakelijke middelen beschikt om voortvarend te werk te gaan. Om in de woorden van een van onze commissarissen te spreken, het is de aan(deel)houder die wint.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen