De mogelijkheden van private equity

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | June 11, 2015

In de media heeft de term private equity vaak een negatieve connotatie. Geregeld worden deze investeringsmaatschappijen aangeduid als de ‘sprinkhanen’ of ‘aasgieren’ van de economie: bedrijven worden overladen met schulden en ontslagen zijn niet van de lucht.

Haal er een pijnlijke casus bij van een bedrijf met het oormerk ‘Hollands Glorie’ en je hebt een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Helaas wordt er voor het grote publiek minder aandacht besteed aan de vele mogelijkheden die private equity biedt voor bedrijven en haar stakeholders in het MKB-segment. Een geval ‘onbekend maakt onbemind’?

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Wat is private equity?

Private equity (privaat vermogen) fondsen verzamelen kapitaal dat wordt verschaft door beleggers zoals vermogende families, oud-ondernemers en financiële instellingen (pensioenfondsen, banken, verzekeraars). Met dit geld (risicodragend vermogen) investeren zij in niet-beursgenoteerde bedrijven in ruil voor aandelen en zeggenschap.

Maar bovenal, naast het beschikbaar stellen van kapitaal, kan een investeringsmaatschappij een onderneming naar een nieuwe levensfase brengen. Daar waar de onderneming zelfstandig mogelijk niet toe in staat toe is, kan de toegang tot nieuwe landen en markten met het openstellen van het netwerk van de investeringsmaatschappij mogelijk gemaakt worden.

Sterk in opkomst

Private equity is een financieringsvorm die sterk in opkomst is sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Ondanks dat banken nog de grootste financier van MKB-ondernemingen zijn, is de bereidheid van banken voor het verstrekken van leningen door aangescherpte kapitaalseisen (Basel III) en toegenomen debiteurenrisico’s afgenomen. Ondernemingen spreken voor de invulling van hun financieringsbehoefte in toenemende mate kanalen aan zoals crowdfunding, kredietunies en investeringsmaatschappijen. De meest voorkomende vormen waarin private equity uitkomst biedt:

  •  Bij de start van een bedrijf (durfkapitaal);
  • Financiering van de groei van een bedrijf, door internationalisering of door bedrijfsovernames;
  • Verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel (management buy-out) of voor voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders (management buy-in);
  • Het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private);
  • Herstructurering (turnaround), oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf. 

Ter illustratie hebben in Nederland circa 1.400 bedrijven met in totaal 380.000 werknemers te maken met een investeringsmaatschappij als aandeelhouder. In 2014 vond circa € 3,1 miljard haar weg naar 386 Nederlandse bedrijven (bron: NVP).

Verandering doet leven

Met name bij een voornoemde turnaround met gepaard gaande ontslagen tot gevolg staat private equity dikwijls in een kritisch daglicht. Er wordt hierbij vaak verweten dat private equity veel financiert door schuld. De vraag is of deze verwijten terecht zijn gezien de sequentie van gebeurtenissen.

Hoog risicoprofiel

Financiële problemen zijn ook dikwijls een indicator van een slecht geleid bedrijf, veranderende marktomstandigheden of het ontbreken van concurrerend vermogen door een verouderd businessmodel. Wanneer er niet wordt ingegrepen zal zo’n bedrijf doorgaans binnen afzienbare tijd in een surseance van betaling of faillissement belanden. Een pijnlijke situatie voor alle stakeholders. Vanwege het hoge risicoprofiel van bedrijven in dit soort situaties zijn investeerders regelmatig als enige bereid het bedrijf van de ondergang te redden.

Opnieuw uitvinden

Investeringsmaatschappijen pakken hierbij het heft in handen ter oplossing van de structurele problemen van het bedrijf. Het bedrijf moet zich als het ware opnieuw uitvinden, wat zorgt voor bestaansrecht op lange termijn. Dat in zo’n situatie pijn op korte termijn zal moeten worden geslikt (ontslagen) is onontkoombaar. Maar de pijn op korte termijn wordt hierbij ingeruild tegen het profijt van een gezond bedrijf op de lange termijn. Gunstig voor het bedrijf, de investeerders én haar stakeholders zoals de werknemers, crediteuren en klanten.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz.

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen