Investeerder: partner in business of financiering?

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | March 1, 2013

Steeds meer investeerders springen in het gat van overnamefinanciering. Maar een ondernemer moet niet vanwege de crisis deze financieringsbron aanboren, maar juist vanwege de toegevoegde waarde.

Dat er wat aan de hand is in 'bankenland' lijkt een understatement. Onder ander als gevolg van het Basel III-akkoord worden er steeds meer (internationale) eisen gesteld aan de banken, die uiteindelijk resulteren in strengere eisen en voorwaarden met betrekking tot de kredietverlening.

In de praktijk komt dit erop neer dat het voor ondernemers moeilijker is om een bedrijfsovername te financieren en dat banken een hogere mate van eigen inbreng eisen. In ieder geval is de 'appetite' van banken om overnamefinancieringen te verstrekken merkbaar afgenomen.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Overnamefinanciering

Echter lijkt  er ook sprake van een paradoxale situatie binnen de financieringsmarkt. Daar waar banken wat behoudender zijn in het verlenen van overnamefinanciering, zijn veel participatiemaatschappijen juist hard op zoek naar investeringsmogelijkheden. Het komt momenteel zelfs voor dat participatiemaatschappijen moeite hebben om hun volledige fonds(en) te investeren doordat er een gebrek is aan investeringsmogelijkheden. Daarmee zou het hiaat tussen vraag- en aanbodzijde toch op te lossen moeten zijn.

Hoe kan het dat deze situatie bestaat? Allereerst merk ik in de praktijk dat veel ondernemers zelf te weinig bekend zijn met participatiemaatschappijen en de wijze waarop zij werken. Zij bewandelen veelal automatisch het pad van de bancaire financiering. Pas wanneer dat niet het gewenste resultaat oplevert wordt er aan alternatieve financieringsvormen gedacht.

Actieve betrokkenheid

Een reden daarvoor kan zijn dat veel ondernemers geen trek hebben in extra bemoeienis of het idee hebben een tweede kapitein aan boord te halen. Ondanks dat er veel verschillende soorten participatiemaatschappijen zijn en zij heel erg kunnen verschillen in de mate waarin zij betrokken zijn bij hun participatie, zijn zij doorgaans wel actiever betrokken bij de aansturing en het beleid van de onderneming dan dat een bank dat is.

Dit hoeft echter niet negatief te zijn. Deze actievere betrokkenheid kan een participatiemaatschappij namelijk juist ook interessant maken. Een participatiemaatschappij is in dat geval niet alleen een financier maar ook een partner in business. Zij bezit veelal een groot netwerk en veel managementervaring of kennis van de branche.

Daarnaast hebben zij doorgaans veel ervaring met het herstructureren van een onderneming en/of het (internationaal) verder uitbouwen van een onderneming. Daarbij komt dat participatiemaatschappijen zich terdege bewust zijn van het belang van goed gemotiveerd management en willen daarom het management niet te veel in de weg zitten.

Participatiemaatschappij

Een andere reden waarom ondernemers vaak nog voor de traditionelere bancaire financiering kiezen is het gevolg van een mogelijk verschil in tijdshorizon. Daar waar veel participatiemaatschappijen doorgaans naar een exit streven binnen gemiddeld 5-7 jaar, kiezen veel ondernemers voor een langere horizon.

Maar ook deze medaille heeft twee kanten. De kracht van participatiemaatschappijen zit er vaak juist in om in relatief korte tijd een onderneming naar haar volgende fase te tillen. Zij beschikken over voldoende financiële slagkracht om deuren te kunnen openen die anders mogelijk gesloten zouden blijven. En zoals reeds aangegeven beschikken zij over de kennis en ervaring om dat te kunnen realiseren. 

Alternatieve financiering

Het kan daarom ook juist in het belang van de onderneming zelf zijn om wel een participatiemaatschappij aan boord te halen. Zeker wanneer het een onderneming betreft die toe is aan een nieuwe levensfase en het risico loopt - wanneer zij niet in haar nieuwe levensfase wordt gebracht - te worden ingehaald door de concurrenten.

Concluderend kan gezegd worden dat de reden om juist wel of juist niet voor participatiemaatschappijen te kiezen als alternatieve financieringsbron erg afhankelijk is van de persoonlijke voorkeuren van de ondernemer. Er is geen goed of fout. De 'trigger' om in zee te gaan met een participatiemaatschappij zou mijns inziens niet (enkel) moeten zijn het veranderende financieringsklimaat.

Als ondernemer moet u uiteraard ook richting de aspirant participatiemaatschappij een kritische houding aannemen: Wat kunnen ze concreet toevoegen aan de onderneming? Waar zit de specifieke expertise? Welk track record hebben ze zelf? Vandaag de dag zijn er steeds meer initiatieven vanuit participatiemaatschappijen en/of nieuwe investeringsfondsen waardoor de verschillen tussen de diverse financieringsvormen steeds kleiner worden. Steeds meer participatiemaatschappijen springen in het gat dat ontstaan is als gevolg van de veranderde situatie in bankenland en profileren zich steeds meer als (uitsluitend) financier.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen