Lage rente opmaat nieuwe crisis

Rolf Metz, Ecart | March 3, 2016

Veel investeerders laten zich in de huidige markt leiden door de waan van de dag. De geschiedenis leert dat korte termijn voordeel ten koste gaat van belangen op de lange termijn.

Desondanks laten investeerders zich in de huidige markt leiden door de waan van de dag. Hiermee is de kiem gelegd voor een nieuwe crisis.

Varkenscyclus

De varkenscyclus is een verschijnsel dat mij in de schoolbanken werd bijgebracht. Deze cyclus van op- en neergaande markten wordt in stand gehouden doordat aanbieders - in reactie op hoge marktprijzen - hun productie massaal uitbreiden. Maar tegen de tijd dat de verhoogde productie doorwerkt op het aanbod zijn de marktprijzen alweer gedaald.

Destijds vond ik dit mechanisme ongeloofwaardig. Waarom zouden we dure lessen zo snel vergeten? De cyclus duurde immers korter dan een mensenleven. Ongeloofwaardig of niet, in de geldmarkt is een soortgelijk mechanisme werkzaam, met dit verschil dat de cyclische bewegingen vaak een langere periode beslaan en een breder publiek raken. Daar komt bij dat geld een virtueel goed is dat - anders dan varkens -  nagenoeg onbeperkt vermenigvuldigd kan worden.

Rentedaling stuwt de prijzen

Menig investeerder heeft de gevolgen van de cycli ondervonden. Hun portemonnee werd hetzij getroffen door een campinghausse op de beurs, de dot.com crisis of een onroerend goed crisis. Crisissen die ontstaan doordat bij een rentedaling de prijzen van aandelen en andere bezittingen stijgen, zonder dat de waarde van de bezittingen stijgt. Wat er wel gebeurt: het geld wordt minder waard als gevolg van het bijdrukken van geld en lage rente op spaartegoeden.

Een bedrijf verkopen kost tijd

Hoezeer we ook bekend zijn met de gevaren van zo’n monetair beleid, we beleggen er lustig op los omdat dit beter rendeert dan banksparen. Dit is geen probleem zolang men bij een rentestijging de aandelen snel van de hand kan doen en zo de schade beperkt. Maar niet alle goederen zijn snel verhandelbaar. Denk hierbij aan vastgoed en bedrijven. Immers, het in de markt zetten en verkopen van deze bezittingen kost tijd en laat zich niet gemakkelijk timen. Zo kan de vastgoedmarkt stagneren en kan een private equity partij blijven zitten met een bedrijf dat vanwege tegenvallende resultaten of andere problemen moeilijk verkoopbaar is.

Renterisico

Op de beurs kan de belegger zich tegen renterisico’s indekken. In de bedrijvenmarkt kan dit niet. Private equity partijen weten dit maar beleggers zijn vaak niet op de hoogte van de gevaren. Zij wagen zich op een riskant pad dat leidt naar nieuwe slachtoffers en een nieuwe crisis.

De afgelopen 20 jaar - bij een gemiddelde 10-jaars rente, een normale bankfinanciering en een redelijke vergoeding op het risicodragende vermogen, werden MKB-bedrijven gekocht en verkocht voor een multiple van circa 5x het bedrijfsresultaat. Daalt de rente met 1% dan stijgt die multiple rekenkundig met circa 0,4x. Nu de rente 4 á 5% lager is dan gemiddeld, zijn sommige partijen bereid om een veel hogere multiple te betalen. Zij vergeten dan dat de rekensom uitgaat van verkoop tegen dezelfde multiple. Zij nemen zodoende een enorm renterisico op een eigendom dat niet snel verhandelbaar is.

Realisme

Écart is ruim twintig jaar actief op de private equity markt en heeft verschillende cycli meegemaakt. Omdat wij voor onbepaalde tijd bij een onderneming blijven, kunnen en willen wij een rentevisie slechts beperkt meewegen in de ondernemingswaarde. Natuurlijk zullen ook wij de huidige lage kostprijs van het geld incalculeren, maar we gaan er niet van uit dat de huidige rentestructuur op lange termijn gehandhaafd blijft.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen