Rolf Metz, Ecart | February 7, 2013

De uitdagingen van deze tijd dwingt een participatiemaatschappij tot een meer fundamentele rol in het ondernemingsproces: het bevorderen van winstgroei.

In de achterliggende decennia verdienden participatiemaatschappijen hun geld met het slim inkopen van bedrijven. De bedrijven werden samengevoegd of opgesplitst en vervolgens doorverkocht. Een  deel van de aankoopsom werd tegen een gunstig rentepercentage geleend van de bank om zo het rendement op de eigen inbreng te verhogen. In deze verdienmodellen ligt niet langer de meerwaarde van de participatiemaatschappij. Daarbij komt dat bankfinanciering schaars is.

Werkkapitaal

In de huidige economie moet de participatiemaatschappij eraan bijdragen dat de ondernemer werkt vanuit een optimaal businessmodel en met voldoende werkkapitaal. Een ondernemer bereikt dit niet door simpelweg minder voorraad te nemen vanwege het kapitaalbeslag, een strak debiteurenbeleid en/of uitstel van betalingen aan leveranciers. Deze tactiek is financieel-technisch wellicht effectief, maar de ondernemer stelt zijn relaties daarmee wel op scherp.

Ondernemingen met voldoende werkkapitaal doen het operationeel beter. Deze ondernemingen houden de juiste voorraad aan en kunnen dus snel leveren. Ze maken gebruik van de aantrekkelijke betalingskortingen die leveranciers bieden, en verhogen daarmee hun marges. Leveranciers die krap bij kas zitten, zijn geneigd om voorrang te verlenen aan bestellingen van goed betalende klanten. Zo kunnen partijen met een sterke kaspositie nog sneller gaan leveren ten opzichte van concurrenten die in een kwetsbare financiële positie verkeren.

Participatiemaatschappij

De participatiemaatschappij kan op basis van ervaring en expertise helpen bij de optimalisering van werkkapitaal processen. Een ondernemer die te maken had met trage betalers, stuurde zijn facturen sneller na levering, tezamen met de vraag of de dienst naar tevredenheid van de klant was geleverd. Klanten betaalden zodoende eerder en excuses om niet te betalen, werd hen uit handen genomen.

Een ondernemer die aan consumenten levert, adviseerden wij om - in plaats van facturering na levering -  maandelijkse vooruitbetaling middels automatische incasso toe te passen. Hoewel niet gebruikelijk in die branche, werd dit verzoek door 99% van de klanten gehonoreerd. De financiële positie verbeterde sterk, het aantal wanbetalers daalde naar vrijwel nihil en de administratieve lasten daalden aanzienlijk.

Financiering

Deze voorbeelden illustreren dat structurele verbetering van het werkkapitaal mogelijk is. De participatiemaatschappij heeft hierbij een rol van betekenis. Zij zorgt voor voldoende werkkapitaalfinanciering, en kan op grond van kennis en ervaring met uiteenlopende businessmodellen de ondernemer adviseren bij het - daar waar nodig - verbeteren van werkkapitaal processen.

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen