Jan Vis, Talanton Valuation Services | December 13, 2012

Ondernemers kunnen een investering financieren met vreemd vermogen. Maar dat is alleen verstandig indien de huidige waarde van de inkomende geldstroom hoger is. Dat is de eerste en belangrijkste vraag: levert de voorgenomen investering inderdaad toegevoegde waarde?

Het zou een vraag in een quiz voor ondernemers kunnen zijn. Wat hebt u liever: schuld of vreemd vermogen? Veel ondernemers zullen waarschijnlijk antwoorden: 'het maakt mij niet uit'.

Vreemd vermogen is een synoniem voor schuld. Grote kans dat een durfal vervolgens opmerkt dat het heel verstandig is niet alles met eigen vermogen te financieren. Geld lenen is weliswaar niet gratis, maar de rente die de bankier rekent is lager dan hetgeen als vergoeding aan de aandeelhouders moet worden betaald.

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is goedkoper dan eigen vermogen. De echo van het befaamde hefboomprincipe. Toch is het verstandig schuld en vreemd vermogen niet over één kam te scheren. Schulden worden aangegaan om zich eerder dan anders mogelijk zou zijn te voorzien van consumptiegoederen.

Consumeren betekent letterlijk: het vernietigen van nuttigheden. Een verplichting laten ontstaan om iets te vernietigen is wellicht niet zo’n goed idee. De zaak wordt anders indien vreemd vermogen wordt aangetrokken. Dat geld is bijvoorbeeld bestemd voor een kapitaalgoed waarmee goederen op de markt worden gebracht die geld opleveren. Zonder die lening is het niet mogelijk die additionele geldstroom te laten ontstaan. Vreemd vermogen, op juiste wijze geïnvesteerd, is een bron van welvaart. In plaats van te vernietigen ontstaan goederen die door klanten worden gewenst.

Financiering

Bij het nadenken over de wijze van financiering van eventuele uitbreidingsplannen komt op dit moment vaak de gedachte boven dat de huidige hectiek in de financiële wereld het ongewenst maakt vreemd vermogen aan te trekken. Ondernemers weten echter als geen ander dat al hun beslissingen zijn gebaseerd op verwachtingen met een onzekere uitkomst. Dat is niet van deze tijd, maar van alle tijden.

Indien onzekerheid tot verstarring leidt, wordt het paard achter de wagen gespannen. Onzekerheid is nodig om ondernemers kansen te laten benutten. Niets doen is op langere termijn geen optie. De enorme hoeveelheid signalen die ondernemers te verwerken krijgen leiden zelden tot een heldere eenduidige conclusie. Structuur ontstaat door nuchter redeneren en calculeren.

Economische waarde

De bedoeling van een investering is dat economische waarde wordt toegevoegd. De aanschaf van het gebouw of de machine zorgt eerst voor een forse geldstroom uit de onderneming. Dat is alleen verstandig indien de huidige waarde van de inkomende geldstroom hoger is. Dat is de eerste en belangrijkste vraag: levert de voorgenomen investering inderdaad toegevoegde waarde?

Daarna komt de vraag aan bod of de investering betaald kan worden en op welke wijze dat het meest efficiënt kan plaatsvinden. Indien het aangeschafte kapitaalgoed inderdaad de verwachte extra geldstroom laat ontstaan kan een simpele berekening laten zien of die geldstroom voldoende groot is om, na eerst rente en aflossing te hebben betaald, de ondernemer adequaat te belonen voor het vermogen dat hij zelf ter beschikking heeft gesteld.

Ondernemers die hun markten kennen weten dat juist slechte tijden goede mogelijkheden bieden. Vermogensverschaffers willen ook nu graag in goede plannen beleggen.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Jan Vis, Talanton Valuation Services

Jan Vis is partner bij Talanton Valuation Services. Hij is als adjunct-professor Business Valuation en Value Based Management verbonden aan de RSM Erasmus Universiteit en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM.

artikel delen