Voor eigen rekening en risico

Rolf Metz, Ecart | September 24, 2015

Een belangrijke voorwaarde om te investeren in een bedrijf is dat het management zichzelf ook financieel heeft verbonden. Het principe achter deze investeringseis is dat de mensen die eindverantwoordelijk zijn voor het bedrijf, persoonlijk baat hebben bij aanhoudend goede ondernemingsresultaten. 

Persoonlijk commitment

Het kapitalisme wordt wel gekwalificeerd als het minst slechte economische samenwerkingsmodel tussen mensen. De veerkracht van dit model is te danken aan het feit dat ondernemingszin en volharding worden beloond: een ondernemer brengt zijn bedrijfsplan voor eigen rekening ten uitvoer en plukt daarvan de vruchten als zijn inspanningen blijvend succesvol zijn. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat ondernemen tegelijkertijd risicovol is. De plannen van de ondernemer kunnen immers worden gedwarsboomd door factoren waarop hij niet of nauwelijks invloed heeft. Het onderkennen van de risico’s spoort de ondernemer aan om zijn keuzes zorgvuldig te overdenken, zijn bedrijfsplan scherp te stellen om vervolgens vast te houden aan de ingeslagen weg. Persoonlijke financiële betrokkenheid resulteert zo in groei en de ondernemer levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de economische dynamiek.

Zwaarwegend criterium

Met de ontwikkeling en groei van een bedrijf ontstaat behoefte aan meer middelen en meer kapitaal. In het verleden zou de ondernemer zich wenden tot familie of bank, of een beursgang overwegen. Vandaag de dag wordt een groot deel van de kapitaalbehoefte ingevuld door participatiemaatschappijen. Voor participatiemaatschappijen is de financiële betrokkenheid van ondernemers een zwaarwegend criterium. Het ondernemingsmanagement wordt geacht eigen geld te investeren in ruil voor aandelen in de onderneming. Bij een goede gang van zaken stijgt de waarde van de aandelen, bij slechte resultaten zien de managers hun investering verloren gaan. De financiële betrokkenheid bij het wel en wee van de eigen onderneming vormt dan ook een belangrijke drijfveer voor de scherpte, toewijding en ondernemingszin van eindverantwoordelijken.

Bedrijf overnemen?

Op zoek naar een bedrijf ter overname of wilt u investeren? Op Brookz staan meer dan 600 actuele bedrijven te koop aangeboden.

Beloning pas bij exit

Het ondernemingsmanagement kan rekenen op ondersteuning van de investment manager van de participatiemaatschappij. Ook de investment manager investeert met eigen middelen, waardoor hij zich evenals het ondernemingsmanagement persoonlijk committeert aan de onderneming en haar resultaten. Hij deelt kennis en ervaring als ondernemer, beschikt over een doelmatig netwerk, functioneert als klankbord en zet het bedrijf aan tot verdere financiële, commerciële en juridische professionalisering.  

De investering is alleen rendabel bij een positieve ontwikkelingsgang. Bijgevolg hebben het ondernemingsmanagement, de participatiemaatschappij én de investment manager belang bij een gezonde onderneming die duurzaam goede resultaten boekt. Het rendement wordt over het algemeen pas gerealiseerd bij verkoop. Hardnekkige kritiek als zou dit rendement ten koste gaan van werknemers en van de onderneming, gaan voorbij aan de strenge beoordelingscriteria van kandidaat-kopers; zij kijken niet alleen naar de marktpositie van een bedrijf, maar doen ook diepgaand onderzoek naar de heersende cultuur en klant- en werknemerstevredenheid.

Bijdrage participatiemaatschappij

De positieve bijdrage die participatiemaatschappijen leveren aan de economie is evident. Inmiddels wordt 14% van ons Bruto Binnenlandse Product gerealiseerd door bedrijven die hebben gekozen voor een participatiemaatschappij als partner. Deze bedrijven - goed voor een gezamenlijke omzet van 87 miljard euro - groeien sneller in omzet, resultaat en werkgelegenheid dan andere bedrijven. Niet voor niets investeren pensioenfondsen graag in participatiemaatschappijen. Zij genereren hiermee een hoge opbrengst en verbeteren de spreiding van hun beleggingsportefeuille. Dit houdt pensioenen betaalbaar.

Zelf participeren in een bedrijf? Bekijk hier het aanbod op Brookz

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen