Redactie team, Brookz | September 12, 2014

Na de langdurige impasse op de overnamemarkt beschikken investeerders over een goed gevulde kas die zij te gelde willen maken. Zij zijn bereid om hoge multiples te betalen, althans voor grootbedrijven.

MKB-bedrijven oogsten vooralsnog minder interesse en waardering. Wil de MKB-ondernemer de waarde van het bedrijf vermeerderen, dan is eigenhandig inzetten op groei en doorontwikkeling de beste optie. Met de bodem van de economische crisis in zicht, komt de fusie- en overnamemarkt weer in beweging. Investeerders zijn actief op zoek naar aantrekkelijke overnames. Potentiële kopers hebben ruimschoots goedkoop geld beschikbaar en zijn bereid om hoge multiples te betalen. Tegelijkertijd staat een aantal grote private equity-partijen, wegens de eindigheid van hun fondsen, te trappelen om hun belang in een bedrijf te verkopen

Bedrijf verkopen

De toenemende marktvraag en de lage rentestand stuwen de overnameprijzen omhoog. Het zijn met name de grote ondernemingen die op belangstelling kunnen rekenen. Kooplustige partijen wagen zich in mindere mate aan MKB-bedrijven. Afgezien van een vermeend gebrek aan financiële informatie en deskundigheid binnen dit segment, heerst de mening dat het MKB kwetsbaarder is voor uitval van leveranciers, klanten en personeel. Efficiency is eveneens een motief waardoor investeerders (en banken) de voorkeur geven aan grotere investeringen en daar goed voor willen betalen. Waarom een zelfde hoeveelheid werk doen voor een kleiner investeringsbedrag?

Gegeven de gematigde interesse en de lagere multiples die men voor het MKB hanteert, ligt verkoop onder deze omstandigheden minder voor de hand. Tenzij de ondernemer vanwege gezondheidsklachten, een naderend pensioen of afnemende bedrijfsresultaten zich hiertoe genoodzaakt ziet. In alle andere gevallen is het de vraag of de zittende DGA de bal uit handen moet geven. Kennelijk was hij tot op heden goed in staat om de crisis het hoofd te bieden. Dus wat let hem om - nu de eerste tekenen van economisch herstel zich aandienen - te investeren in de verdere groei en ontwikkeling van zijn bedrijf.

Investeerders

De ondernemer die er voor kiest om de groei, productinnovatie en (internationale) marktexpansie zelf aan te drijven neemt de meest effectieve stap tot waardevermeerdering. De DGA kent zijn product, leveranciers en klantenkring als geen ander en beschikt over de noodzakelijke kennis en ondernemersvaardigheden. Balance, Studiekring en Schouten zijn voorbeelden uit onze praktijk die uitwijzen dat een langetermijnoriëntatie lonend is. Deze ondernemers hebben uiteindelijk de meeste waarde toegevoegd.

De materiële voordelen van verkoop wegen niet op tegen de vruchten die de onderneming plukt van een ervaren en bekwame directie die kansen ziet en deze benut. Met ondernemers die deze uitdaging aangaan, willen investeerders - waaronder Ecart -  graag in contact komen.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen