3 geschillenregelingen bij bedrijfsovernames

Robin Horstman, First Legal | November 9, 2017

Het kan voorkomen dat na een bedrijfsovername er een geschil ontstaat tussen de koper of verkoper. Bijvoorbeeld omdat er een lijk in de kast is en de koper de schade op de verkoper wil verhalen. Of omdat er een earn out afspraak is gemaakt en partijen het niet eens worden over de eindafrekening.

Als partijen daar zelf niet uitkomen, zullen ze het geschil moeten voorleggen aan een derde. Dit kan zijn de rechtbank, een arbiter of een bindend adviseur. Wat zijn de voor- en nadelen?

#1 De rechter

Als daarover in het overnamecontract niets geregeld is, is de rechtbank bevoegd en zal het geschil moeten worden voorgelegd aan de gewone rechter. Het voordeel is dat deze wettelijke procedure voor iedereen duidelijk is, de kosten van de rechtbank (het griffierecht) beperkt zijn en hoger beroep of zelfs cassatie mogelijk is. Nadeel is dat de procedure lang kan duren, geen maatwerk mogelijk is, (het profiel van) de rechter niet zelf geselecteerd kan worden en uitspraken in beginsel openbaar zijn.

#2 Aanwijzing van een arbiter

Een tweede mogelijkheid is de aanwijzing van een arbiter. De wet bevat veel bepalingen over arbitrage, hetgeen wordt aangevuld met een arbitragereglement van het arbitrage instituut, bijvoorbeeld het NAI. Het voordeel is dat de procedure daardoor duidelijk is en een arbiter met een bepaald profiel geselecteerd kan worden. Daarnaast zijn arbitrale vonnissen vertrouwelijk, wat voor een overnamegeschil belangrijk is. Ook is een arbitraal vonnis wereldwijd direct uitvoerbaar (in tegenstelling tot een vonnis van een rechter), waardoor arbitrage een absolute must is bij een internationale transactie. Het belangrijkste nadeel zijn de veelal aanzienlijke kosten. Arbiters werken op basis van een (vaak fors) uurtarief, bij 3 arbiters gaat dat hard. Ook kunnen de fees van een arbitrage instituut hoog zijn, en vaak afhankelijk van de hoogte van de claim.

#3 Bindend adviesprocedure

Een derde mogelijkheid is een bindend adviesprocedure. Dit wordt vaak gebruikt om een financiële afrekening te maken, bijvoorbeeld het vaststellen van een earn out. Het grootste voordeel is de flexibiliteit van de procedure, partijen kunnen daar met elkaar afspraken over maken. Daardoor is de procedure vaak informeel en snel. Het profiel van de bindend adviseur kunnen partijen bepalen. De kosten blijven beperkt tot die van de bindend adviseur(s) zelf, die werkt op basis van een uurtarief. De uitspraak is vertrouwelijk. Nadeel is dat een bindend advies vernietigd kan worden bij de gewone rechter als er ernstige gebreken aan kleven en dat een bindend advies niet gelijk geëxecuteerd kan worden. Dit betekent dat als een partij het bindend advies niet nakomt, dit met een kort geding afgedwongen moet worden.

Vaak bevat een overnamecontract meerdere regelingen, bijvoorbeeld een bindend advies procedure voor de earn out en arbitrage of de gewone rechter voor andere geschillen. Wees bewust van de verschillende regelingen en maak ook hier maatwerk van.

Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

artikel delen