Boetebedingen in overnamecontracten

Robin Horstman, First Legal | August 17, 2017

In overnamecontracten zie je regelmatig boetebedingen, vaak gekoppeld aan een non-concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding. Waarom zijn die belangrijk?

Als bijvoorbeeld een partij afspraken in het contract schendt, is de hoofdregel dat de andere partij dan een paar dingen kan.

Ten eerste kan die partij verlangen dat de gemaakte afspraak alsnog worden nagekomen, bijvoorbeeld door te stoppen met concurreren of het niet meer lekken van vertrouwelijke informatie. Dit zou in kort geding kunnen worden afgedwongen. Een krachtig middel.

Ten tweede kan die partij eisen dat de schade wordt vergoed die als gevolg van de overtreding is ontstaan. Grootste probleem daarbij is dat bewezen moet worden welke schade is geleden als gevolg van de overtreding. In de praktijk blijkt dat erg lastig. Hoe bereken je de schade doordat een verkoper tegen de afspraken in nog die belangrijke klant heeft benaderd? Is die klant weggegaan door deze overtreding, of was die toch al ontevreden? En wat is de schade als vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen?

Als al een verband kan worden gelegd tussen de overtreding en de schade die daardoor is ontstaan, is het bewijzen van de hoogte van de schade een probleem. Om al deze (bewijs)problemen op te lossen wordt een boetebeding opgenomen.

Duidelijkheid door boetebeding

Door het boetebeding staat de sanctie op overtreding vast: het boetebedrag dat in het contract staat is verschuldigd. Hierdoor hoeft de hoogte van de schade niet meer bewezen te worden. Dit is daarom een belangrijke bepaling om een non-concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding af te dwingen.

Vaak bevat een boetebeding i) een boetebedrag per overtreding en ii) een boetebedrag per dag dat de overtreding voortduurt. Hierdoor loopt de boete steeds verder op. Zo wordt de overtreder gemotiveerd een overtreding niet te laten voortduren, maar gelijk maatregelen te nemen. Dit is een belangrijke stok achter de deur. Als er alleen een vast boetebedrag is opgenomen, zou de overtreder de afweging kunnen maken om het boetebedrag te voldoen en door te gaan met overtreden.

Wat moet de hoogte van een boetebedrag zijn?

Het belangrijkste is dat de boete een serieuze stok achter de deur is. De boete moet echt pijn doen. Het bedrag moet hoger zijn dan de voordelen die een overtreding kan bieden. Het mag voor een partij niet aantrekkelijk zijn om de gemaakte afspraken te overtreden. Dit verschilt natuurlijk per branche en per transactie. De rechter kan de hoogte van de boete matigen, als die te hoog is (opgelopen).

Tot slot is het verstandig om in het boetebeding op te nemen dat een partij jegens wie de overtreding is begaan niet alleen recht heeft op de boete, maar ook zijn andere rechten houdt zoals het recht op schadevergoeding en het recht op nakoming. Anders zou een rechter kunnen oordelen dat het boetebedrag in de plaats komt van de daadwerkelijke, hogere, schade!

Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

artikel delen