Consumentenrecht van toepassing bij een bedrijfsovername?!

Henk Brat, Vestius Advocaten | January 22, 2015

‘Wat zegt u, is consumentenrecht van toepassing bij een overname!?’ is de verbaasde reactie van partijen die wij adviseren bij een bedrijfsovername. Inderdaad, het is niet erg voor de hand liggend dat consumentenrecht van toepassing is bij een overname.

Niet ten nadele van de koper

Wat is nu het geval? Ons Burgerlijk Wetboek heeft een bepaling (Titel 1 van Boek 7 BW) die bescherming biedt aan een koper die een zaak koopt. Denk hierbij aan een auto of een koelkast. Deze regeling bevat een aantal bepalingen die dwingendrechtelijk zijn, hetgeen inhoudt dat hiervan niet ten nadele van de koper mag worden afgeweken als de koper zich kwalificeert als een consument. In dit verband zijn de artikel 7:13 BW en 7:23 BW relevant. Het eerste artikel gaat over de conformiteit en zegt –kort gezegd- iets over wat de koper mag verwachten van de zaak die hij koopt. Feitelijk behelst dit artikel een aantal garanties die de verkoper afgeeft over de te verkopen zaak. Het tweede wetsartikel bepaalt iets over de klachttermijn waarbinnen de koper moet klagen over gebreken aan de verkochte zaak. De toepasselijkheid van beide artikelen mag niet worden uitgesloten indien het gaat om een consumentenkoop.

Verkoop van aandelen

Hoe komt het dat deze bepalingen dan toch van toepassing zijn op de verkoop van aandelen nu het niet gaat om de koop van een zaak? Dit komt omdat de wet bepaalt dat deze bepalingen in beginsel ook van toepassing zijn op vermogensrechten. Ik zal u de uitleg van de term ‘vermogensrechten’ besparen, maar onder vermogensrechten vallen ook aandelen. In de jurisprudentie is dit inmiddels bevestigd en hierin is tevens bepaald dat de zogenaamde ‘conformiteit’ zich ook uitstrekt over de achterliggende onderneming (en dus niet slechts toeziet op de aandelen zelf). De toepasselijkheid van deze wetsartikelen mag echter wel worden uitgesloten bij een verkoop van aandelen omdat het bij een koop van aandelen immers niet om een consumentenkoop gaat.

Onbewuste garanties

Wat voor consequenties heeft dit voor de praktijk? Zolang de toepasselijkheid van deze bepalingen niet expliciet is uitgesloten in de koopovereenkomst van aandelen, zijn deze bepalingen van toepassing. Dat kan tot gevolg hebben dat de verkoper van de aandelen meer garanties geeft dan hij op basis van de gemaakte afspraken denkt te geven. Dit kan daarnaast tot gevolg hebben dat de koper een kortere klachttermijn heeft bij schending van de garanties en daardoor zijn recht verliest om schade te vorderen bij de verkoper. Afhankelijk voor wie u optreedt, is derhalve het advies om de toepasselijkheid van de Artikelen 7:13 BW en 7:23 BW uit te sluiten. Doorgaans is dit bepaald in de slotbepalingen van de koopovereenkomst.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse