Een claim, wat nu? - deel II

Robin Horstman, First Legal | April 18, 2014

In mijn vorige expertbijdrage ben ik ingegaan op wat een koper moet doen als hij bij een overname met een tegenvaller wordt geconfronteerd. In deze bijdrage wordt de positie van de verkoper behandeld: wat zijn de do’s en don’ts voor de ontvanger van de claim?

Volg de procedure

Het is voor een verkoper belangrijk om geduld te betrachten. De verleiding is groot direct inhoudelijk op de claim in te gaan en te onderbouwen waarom een claim onjuist of de gestelde schade te hoog zou zijn.

Check, voordat inhoudelijk wordt gereageerd, eerst de procedure voor claims zoals die is opgenomen in een goede koopovereenkomst. Daarin staan vaak termijnen voor het instellen van een claim, de eisen waaraan de betreffende brief (in goed Nederlands de 'Claimletter') moet voldoen en aan wie die moet worden gericht. Is de claim niet tijdig ingesteld of voldoet die niet aan de voorwaarden, dan kan een inhoudelijke reactie overbodig zijn.

Claim onderbouwen

Verder dient eerst beoordeeld te worden of de claim duidelijk en volledig is: op welk feit of welke omstandigheid heeft die betrekking, welke garantie is geschonden of op welke vrijwaring wordt een beroep gedaan, welke schade is geleden? Is de schade onderbouwd en is het causaal verband (direct verband tussen de schadepost en de schending) bewezen? Ontbreekt (een deel van) deze informatie, vraag die dan eerst op. De koper draagt hiervan de bewijslast, dus die zal eerst zijn huiswerk moeten doen. Voorkom dat de inhoudelijke reactie op de claim de koper in bewijsnood het ontbrekende puzzelstukje geeft.

Reageer dus pas inhoudelijk als de claim aan alle eisen en voorwaarden voldoet en volledig (mèt bewijsstukken) is onderbouwd.

Wees zorgvuldig

Ook voor de verkoper geldt dat de eerste brief belangrijk is: het verweer moet in één keer goed zijn. Zwalken in standpunten doet afbreuk aan de zaak. Belangrijk is een consistente verweerstrategie op te zetten. Bedenk altijd dat alle correspondentie in de toekomst (producties bij) processtukken kunnen worden, dus besteed hier de nodige aandacht aan. Het verweer is vaak een uitgelezen kans om een zaak naar de eigen hand te zetten! Laat een (juridisch) adviseur meelezen.

Blijf betrokken

Indien een claim het gevolg is van een claim van een derde (bijvoorbeeld een fiscale claim), blijf dan betrokken bij de afhandeling van die claim door de koper. Overweeg om het verweer tegen die claim over te nemen of een stem te krijgen in dat verweer en blijf steeds goed geïnformeerd. Probeer hierover met de koper goede (proces-)afspraken te maken (voor zover daarin niet is voorzien in de koopovereenkomst). Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een rechter zal weinig begrip hebben voor een passieve verkoper die niets heeft gedaan om de schade te beperken.

Ook het ontvangen van een claim vraagt dus een zorgvuldige aanpak. Juridische ondersteuning is daarvoor noodzakelijk, ter voorkoming van erger.

Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

artikel delen