Een tegenvaller na de bedrijfsovername, wat nu?

Robin Horstman, First Legal | November 8, 2013

Het kan zomaar gebeuren: na de bedrijfsovername ontdekt u een forse tegenvaller. Zeker in deze tijd gebeurt dat regelmatig. Activa blijken op papier te hoog gewaardeerd of voorzieningen te laag. Of er komt een onverwachte claim binnen van een klant, leverancier, werknemer of de fiscus. Dat moet op de verkoper verhaald worden, maar hoe?

Overnamecontract

Het is belangrijk direct na ontdekking actie te ondernemen. Voor het indienen van een claim geldt een korte termijn. Dit is vaak in het overnamecontract geregeld, maar ook in de wet (binnen bekwame tijd na ontdekking). Gebruikelijk is een termijn van 1 tot 3 maanden na ontdekking. Dat is kort, want de claim moet eerst nog intern besproken en onderzocht worden. Wordt de claim te laat bij de verkoper ingediend, kan dit leiden tot het vervallen van de claim, waardoor de schade niet meer kan worden verhaald.

Belangrijk is zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Beoordeeld kan worden of de claim kans van slagen heeft en waarop die gebaseerd moet worden. Op een vrijwaring (afgegeven door de verkoper voor een bekend risico dat zich heeft gerealiseerd) of op garanties (afgegeven door de verkoper voor een onbekende risico)? Door de korte vervaltermijnen moet dit gelijk goed gebeuren. Welke schade wordt geleden en kan die worden onderbouwd? Welke informatie wordt aan de verkoper verstrekt en welke (nog) niet?

Als dit onderzoek niet binnen de geldende termijn kan worden afgerond, kan de claim alvast schriftelijk worden gemeld bij de verkoper en later meer informatie worden verstrekt zodra die beschikbaar is (zoals de hoogte van de geleden schade of bewijsstukken).

Verkoper betrekken?

Vaak staat in overnamecontracten een regeling over de afhandeling van claims. Die moet strikt worden nageleefd, anders kan de claim komen te vervallen. Dit geldt ook voor afspraken over correspondentie (aan wie moet de claim worden gericht en op welk adres). Vaak moet de verkoper betrokken worden bij de afhandeling van claims of schade, soms mag de verkoper zelfs de gehele afhandeling van de koper mag overnemen (de schade wordt immers uiteindelijk door de verkoper betaald). Ook is belangrijk te voorkomen dat de schade onomkeerbaar wordt (door schikkingen te treffen zonder betrokkenheid van de verkoper) en verkoper te informeren over lopende bezwaar- of beroepstermijnen (en zonodig pro forma bezwaar of beroep in te stellen).

Het indienen en afhandelen van een claim vraagt dus een zorgvuldige aanpak, anders kan de claim verloren gaan. Juridische ondersteuning is daarvoor noodzakelijk. En vaak is in het overnamecontract bepaald dat de kosten daarvan door de verkoper worden vergoed.

Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse