Einde samenwerking koper en verkoper: wat dan?

Henk Brat, Vestius Advocaten | September 12, 2014

Soms blijkt de samenwerking tussen twee aandeelhouders achteraf gezien geen succes, bijvoorbeeld na een bedrijfsovername. Wat kunnen koper en verkoper dan eigenlijk doen?

Garantieclaims

De laatste tijd worden wij steeds vaker geconfronteerd met geschillen die ontstaan nadat een fusie of overname heeft plaatsgevonden. Bijna altijd gaat het dan om garantieclaims: de zaken blijken anders te zijn dan voorgespiegeld door de verkoper. Zo kunnen de resultaten tegenvallen, blijken er claims te zijn waarvan koper niet op de hoogte was, belastingaangiftes die niet correct zijn ingediend, machines blijken niet onderhouden te zijn, etc.

Ook geschillen over de berekening en vaststelling van earn-outs zijn niet ongebruikelijk. Meestal bieden de overnamecontracten voor dit soort geschillen een duidelijke en uitgewerkte regeling, zodat partijen weten hoe deze geschillen kunnen worden beslecht.

Twee aandeelhouders

Anders ligt dit bij samenwerkingen die achteraf geen succes blijken te zijn en waarbij partijen niet meer door een deur kunnen. De overnamecontracten bieden dan namelijk weinig of geen regelingen voor dit soort geschillen, met name niet bij ondernemingen waarbij er twee aandeelhouders zijn die evenveel stemrecht hebben en beide bestuurder zijn.

In het geval de twee aandeelhouders/bestuurders niet op één lijn zitten, kunnen er zowel op bestuursniveau als op aandeelhoudersniveau geen besluiten worden genomen. Er ontstaat dan een impasse/dead-lock situatie die zeer nadelige consequenties kan hebben voor de betrokken onderneming en de aandeelhouders zelf.

Uitkoop

Bij een dergelijke situatie is vaak de enige oplossing om tot een uitkoop van één van de aandeelhouders door de andere aandeelhouder te komen. Bij onderhandelingen daarover komt er al snel een discussie over de waardering van de onderneming. Partijen komen daar zelf doorgaans zelden of nooit uit. Om hier aan tegemoet te komen kunnen er zogenaamde ‘shoot-out’-clausules worden opgenomen in de overnamecontracten. Hier zijn vele varianten van (Texas shoot out, Russian roulette of een Mexican shoot out) en ze komen er allemaal op neer dat in het geval van een dead-lock, één van de aandeelhouders een bod op de aandelen van de andere aandeelhouder moet doen.

Als die aandeelhouder dat bod niet accepteert, dan moet die aandeelhouder zelf de aandelen van de aandeelhouder die het bod heeft gedaan kopen tegen de prijs die de andere aandeelhouder heeft genoemd. Deze ‘shoot out’-clausules werken uiteindelijk vaak afschrikwekkend genoeg, zodat partijen alsnog hun best zullen doen om een schikking te bereiken. Meestal vergt dat wel enige tijd, omdat de emoties in dit soort trajecten hoog oplopen. Partijen gunnen elkaar in een dergelijke situatie namelijk niets en zijn in eerste instantie niet bereid hun verlies te nemen. Een schikking verdient uiteraard de voorkeur boven het voeren van kostbare en langlopende procedures met een onzekere uitkomst.

Regeling

Houd er derhalve bij fusies en overnames rekening mee dat de samenwerking ook wel eens minder succesvol kan blijken te zijn. Bespreek dit met de betrokken partijen, kom een regeling hiervoor overeen en leg die goed vast.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse