Henk Brat, Vestius Advocaten | October 27, 2011

Een koper zal niet bereid zijn om risico’s over te nemen die niet passen binnen het normale ondernemingsrisico.

De koper zal bij de bedrijfsovername van een aantal veronderstellingen uitgaan. Zo zal hij verwachten dat alle belangrijke zaken binnen de onderneming op orde zijn. De koper zal daarom garanties van de verkoper vragen ter zake onder meer de aandelen, de balans, fiscale zaken, personeel, overeenkomsten, intellectuele eigendomsrechten, onroerende zaken en afwezigheid van procedures.

Ondernemingsrisico's

Meestal zal de koper accepteren dat als er een inbreuk op die garanties plaatsvindt en daar schade uit voortvloeit, de schade alleen maar voor vergoeding in aanmerking komt als ieder afzonderlijk schadegeval een bepaald minimum bedrag te boven gaat. Hiermee loopt de koper dus het risico dat zij bepaalde schadegevallen niet vergoed zal krijgen.

Een koper zal echter niet bereid zijn om risico’s over te nemen die niet passen binnen de gebruikelijke risico’s die een onderneming loopt dan wel risico’s waarvan een koper vindt dat die zaken normaal gesproken wel goed geregeld hadden moeten zijn.

Zo zal een koper bijvoorbeeld een vrijwaring vragen voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit het feit dat de te kopen onderneming onderdeel is geweest van een fiscale eenheid met verkoper. Voorts zal een koper een vrijwaring kunnen vragen voor zaken die zij tijdens het due diligence onderzoek heeft ontdekt. Het gaat dan om materiële risico’s zoals milieuclaims, een lopende procedure of een geschil over een belangrijk intellectueel eigendomsrecht van de onderneming. 

Garantie of vrijwaring

Bij een garantie vraagt men een verklaring over de feitelijke toestand van de onderneming. Koper en verkoper zijn er op dat moment niet van op de hoogte dat die garantie niet kan worden nagekomen. Bij een vrijwaring echter gaat het om feiten en omstandigheden waarvan koper en verkoper al weten dat die niet in orde zijn.

In tegenstelling tot hetgeen bij garanties gebruikelijk is, zie je bij vrijwaringen dat er geen beperking van aansprakelijkheid geldt en dat de vrijwaringen ook niet in duur wordt beperkt. Met name in dat laatste zit het verschil met garanties en een verkoper zal dan ook niet snel geneigd zijn om een vrijwaring te geven. De verkoper is immers bij een vrijwaring onbeperkt aansprakelijk.

Soms zal een verkoper niet bereid zijn om een vrijwaring te geven en in ruil daarvoor een verlaging van de koopprijs accepteren. In andere gevallen zal de koper niet bereid zijn om de risico’s te accepteren en van de deal afzien als de verkoper geen vrijwaring afgeeft.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse