Gebrekkige zeggenschapsregeling levert wanbeleid op

Monique Aykaz, Venture Lawyers | February 2, 2017

Het ontbreken van een regeling over de zeggenschap binnen een onderneming en zelfs een uiterst summiere en oppervlakkige regeling kan leiden tot wanbeleid, ook als dit geen negatieve impact heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming.

Stuurloos

Dat is de uitkomst van een uitspraak die is gewezen door de Ondernemingskamer. Het gebrek aan een duidelijke regeling ter zake zeggenschap leidde in deze zaak tot een stuurloze algemene vergadering en bestuur. De aandeelhouders hadden weliswaar meerdere concepten van een aandeelhoudersovereenkomst uitgewisseld waarin ze de zeggenschap hadden geregeld, maar hier is uiteindelijk nooit definitieve overeenstemming over bereikt. De onderneming was hierdoor stuurloos geworden en verkeerde in een impasse.

Tijdelijke zeggenschap

Het ontbreken van een aandeelhoudersovereenkomst kwam hen duur te staan. De Ondernemingskamer trof als gevolg van het vastgestelde wanbeleid en ter doorbreking van de impasse, maatregelen waardoor de aandeelhouders en bestuurders voor de duur van één jaar buitenspel werden gezet. De beslissende zeggenschap over de onderneming kwam tijdelijk te liggen bij een onafhankelijke bestuurder en beheerder van de aandelen.

Les

De les die uit deze uitspraak getrokken kan worden is simpel. Het is onverstandig om zonder een goede zeggenschapsregeling te werken. Je wilt immers voorkomen dat door allerlei impasses je onderneming stuurloos wordt, je naar de Ondernemingskamer moet om deze impasse te doorbreken en het ontbreken van een dergelijke rekening je ook nog eens duur komt te staan.

Zeggenschapsregeling

Veelal worden zeggenschapsregelingen in een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen. Denk hierbij aan regelingen die gaan over de benoeming en ontslag van de bestuurders (en commissarissen), over specifieke bevoegdheden die bestuurders en commissarissen hebben en over voor welke belangrijke bestuursbesluiten de goedkeuring van de algemene vergadering nodig is. Ook is het van belang om vast te leggen welk quorum in de algemene vergadering nodig is voor het nemen van bepaalde belangrijke aandeelhoudersbesluiten en is een bepaling van belang die regelt hoe te handelen bij geschillen tussen de diverse organen van de onderneming onderling. Dit alles ter voorkoming van impasses op bestuurs- en aandeelhoudersniveau binnen de onderneming, in het bijzonder in 50/50 verhoudingen.

Texas Shoot-out

Impasses en geschillen zijn helaas niet altijd te voorkomen en soms moeten partijen simpelweg uit elkaar. Los van de wettelijke geschillenregeling die jaren duurt en waarop slechts een beroep kan worden gedaan indien een aandeelhouder de onderneming schaadt, zijn er diverse mogelijkheden om afscheid van elkaar te nemen en die kunnen worden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. Denk hierbij aan de zogenaamde “Texas Shoot-out”, “Russian Roulette” en “Mexican Shoot-out”. Dit zijn allemaal regelingen die er in voorzien dat één van de aandeelhouders verplicht is om zijn aandelen aan de medeaandeelhouder aan te bieden tegen een nader overeen te komen – door henzelf geboden - prijs.

Ellende voorkomen

Het is dus voor bestuurders en aandeelhouders van belang om zorg te dragen voor een goede zeggenschapsregeling en dit nader uit te werken in een aandeelhoudersovereenkomst om te voorkomen dat een onderneming stuurloos wordt en de Ondernemingskamer moet ingrijpen. De kosten van een aandeelhoudersovereenkomst wegen ruimschoots op tegen de ellende die daarmee voorkomen kan worden. 

Monique Aykaz, Venture Lawyers

Monique Aykaz is advocaat bij Venture Laywers. Ze is gespecialiseerd in het opstellen van contracten op het gebied van fusie & overnames en het adviseren en procederen op het gebied van diverse ondernemingsrechtelijke aspecten.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse