Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst

Henk Brat, Lexsigma Advocaten | March 10, 2014

Als u als verkoper de overname meefinanciert, is het van groot belang om een goede aandeelhoudersovereenkomst op te stellen die u beschermt als minderheidsaandeelhouder.

Nu de banken minder financiering verstrekken voor fusies en bedrijfsovernames, zien wij steeds vaker dat de verkoper de overname meefinanciert. De verkoper geeft in dat geval de koper het recht om een gedeelte van de koopprijs pas op een later moment te betalen. Dit gedeelte van de koopprijs wordt vervolgens omgezet in een (achtergestelde) lening. Meestal is de koper een nieuwe B.V., een zogenaamde koopholding, die speciaal is opgericht voor de overname. Deze koopholding zal het restant van de financiering van de overname aantrekken bij een bank. De bank zal in ruil voor de financiering de gebruikelijke zekerheden vragen, waardoor er voor de verkoper doorgaans geen zekerheden zullen overblijven.

Aandeelhouder

Om toch nog enige zekerheid te vragen, zien wij steeds vaker dat de verkoper aandeelhouder wordt van de koopholding. Op deze manier heeft de verkoper recht op informatie, kan hij de algemene vergaderingen bijwonen en heeft hij het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen. Daarnaast biedt dit nog meerdere voordelen:

  1. de koper hoeft niet de gehele koopprijs te betalen
  2. verkoper kan in de toekomst mee profiteren van eventuele waardestijgingen van de onderneming
  3. de koper verzekert zich zo van de betrokkenheid en kennis en knowhow van de verkoper

Bij deze constructie is het echter van groot belang dat er een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt opgesteld om de verkoper als minderheidsaandeelhouder te beschermen.

Besluitvorming

In het geval er namelijk geen aandeelhoudersovereenkomst is, dan zal de minderheidsaandeelhouder in beginsel niets te vertellen te hebben omdat op basis van de wet en de statuten dan een volstrekte meerderheid geldt voor de besluitvorming (51%). De verkoper zal dan geen belangrijke aandeelhoudersbesluiten kunnen afdwingen dan wel tegenhouden, hij kan geen of nauwelijks controle uitoefenen op het bestuur, hij kan geen exit afdwingen en heeft geen invloed op het dividendbeleid.

Helaas komen wij in de praktijk vaak tegen dat er geen of geen afdoende aandeelhoudersovereenkomst is opgesteld. Dit leidt vaak tot de conclusie dat de verkoper als minderheidsaandeelhouder geen positie heeft en een gerechtelijke procedure geen uitkomst zal bieden. Het is daarom van wezenlijk belang om een goede aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waarin in ieder geval de volgende punten aan bod dienen te komen

  1. veto rechten voor de verkoper voor belangrijke bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten
  2. de hoogte van de vergoeding van het bestuur
  3. overeenstemming begroting en businessplan
  4. exit mogelijkheden
  5. informatierechten van de verkoper
  6. dividendbeleid

Henk Brat, Lexsigma Advocaten

Henk Brat is partner bij Lexsigma Advocaten. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, corporate litigation, ondernemingsrechtelijke structuren en commerciële contracten. Henk heeft een focus op de sectoren ICT, e-commerce en de Zorg.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse