Het belang van een letter of intent

13 juli 2012

Een intentieverklaring regelt een aantal belangrijke zaken bij een bedrijfsovername. Maar het grote voordeel in vergelijking met een koopovereenkomst is dat mocht de deal niet doorgaan, koper en verkoper zich veel kosten hebben bespaard.

Bij een bedrijfsovername is het gebruikelijk om eerst een letter of intent te ondertekenen voordat de verkoper en koper een definitieve koopovereenkomst met elkaar aangaan. Zo’n letter of intent wordt ook wel genoemd een intentieverklaring, een memorandum of understanding, een voorovereenkomst of een heads of agreement.

Bedrijfsovername

Maar hoe zo’n document wordt genoemd is eigenlijk niet zo relevant. Wat deze documenten gemeen hebben is dat daarin de intenties van partijen worden vastgelegd op basis waarvan zij in principe bereid zijn om een deal met elkaar te doen.

Waarom is een letter of intent eigenlijk nodig? Vanuit de koper bezien omdat de koper zeker wil weten dat hij exclusiviteit heeft: dat hij de enige is die met de verkoper onderhandelt over de koop van het bedrijf. De letter of intent zal derhalve een clausule bevatten met die strekking. Daarnaast bepaalt de letter of intent doorgaans dat partijen geheimhouding moeten betrachten over al datgene dat zij over elkaar te weten komen tijdens het onderhandelingsproces. Dat is met name in het belang van verkoper, omdat die allerlei informatie zal geven over zijn te verkopen onderneming.

Stel intentieverklaring (LOI) op zonder advocaat of adviseur

Bekijk hier de mogelijkheid zelf een intentieverklaring (letter of intent) op te stellen en te besparen op juridische kosten.

Bedrijfsverkoop

Belangrijker nog is dat de letter of intent een aantal opschortende voorwaarden bevat. Dat zijn voorwaarden die vervuld dienen te worden om de bedrijfsovername uiteindelijk te doen en om dus de definitieve koopovereenkomst met elkaar aan te gaan. Zo zal koper bepaald willen zien dat hij voldoende bedrijfsovernamefinanciering kan krijgen om de koopprijs te kunnen betalen en dat hij deze financiering op marktconforme voorwaarden kan verkrijgen.

Daarnaast zal in een letter of intent bepaald zijn dat koper gerechtigd is om na de ondertekening van de letter of intent gedurende een bepaalde periode een due diligence onderzoek te doen. Dan krijgt hij de gelegenheid om onderzoek te doen naar de toestand van de onderneming. Hij kan dan de boekhouding bekijken en met het management praten.

Geregeld zal zijn dat de resultaten uit dit due diligence onderzoek naar tevredenheid van koper dienen te zijn. Een andere opschortende voorwaarde waar aan gedacht kan worden is dat koper kan vaststellen dat het management en de belangrijkste klanten zullen aanblijven na de bedrijfsverkoop door de dan voormalig eigenaar.

Onderhandelingstraject

Ten slotte zal een letter of intent iets bepalen over de kosten: als er geen deal tot stand komt, dan zal iedere partij zijn eigen kosten dragen. Het wil nog wel eens voorkomen dat partijen na het afketsen van een deal in een procedure eindigen over de gemaakte kosten tijdens het onderhandelingstrajecten deze bepaling voorkomt dat.

Een letter of intent is doorgaans een eenvoudig contractje dat snel is opgesteld en aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt dan een definitieve koopovereenkomst. Het regelt een aantal belangrijke zaken, waaronder geheimhouding, exclusiviteit en de voorwaarden waaronder een definitieve koopovereenkomst tot stand komt.

Mocht gaandeweg na de ondertekening van de letter of intent blijken dat koper en verkoper toch geen overeenstemming kunnen bereiken, dan hebben partijen een groot deel van de te maken kosten kunnen besparen. Redenen genoeg om eerst een letter of intent aan te gaan.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

Categorie├źn

Bedrijf overnemen?

Bedrijven te koop

Op zoek naar een bedrijf ter overname of wilt u investeren? Op Brookz staan meer dan 680 actuele bedrijven te koop aangeboden.

Alle bedrijven te koop

Stel intentieverklaring (LOI) op zonder advocaat of adviseur

Intentieverklaring

Bekijk hier de mogelijkheid zelf een intentieverklaring (letter of intent) op te stellen en te besparen op juridische kosten.

Bekijk hier