Henk Brat, Vestius Advocaten | May 3, 2012

Het schenden van de mededelings- en onderzoeksplicht bij een bedrijfsovername kan zwaardere gevolgen hebben voor de verkoper dan voor de koper…

Bij een bedrijfsovername heeft een verkoper een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. Dit komt er op neer dat de verkoper gehouden is om aan de koper die mededelingen te doen over de te verkopen onderneming die voor een koper van wezenlijk belang zijn om de bedrijfsovername te doen. Koper is op haar beurt verplicht om een onderzoek te doen naar die onderneming.

Hoofdregel is dat een schending van de mededelingsplicht van verkoper zwaarder weegt dan de schending van de onderzoeksplicht van de koper. Met andere woorden, als de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden, kan hij zich niet verweren door te stellen dat de koper op dat punt zijn onderzoeksplicht heeft geschonden. De discussie over mededelings- en onderzoeksplicht is relevant in het geval dat de koper na de bedrijfsovername constateert dat de door verkoper afgegeven garanties over de onderneming zijn geschonden en de koper hierdoor schade heeft geleden.

Overnamepraktijk

Onlangs zijn er in dit verband twee uitspraken gewezen die relevant zijn voor de overnamepraktijk.

Zo bleek in de ene uitspraak dat koper onvoldoende onderzoek had gedaan naar een specifiek onderwerp, terwijl koper wel expliciet had aangegeven aan verkoper dat zij er onderzoek naar zou doen. De rechter was van mening dat verkoper er op mocht vertrouwen dat zij op dat onderwerp geen aanvullende informatie hoefde te verstrekken aan koper, zeker omdat koper er geen verdere vragen over had gesteld. Ondanks dat de verkoper zijn mededelingsplicht had geschonden, hoefde zij toch niet voor de schade op te draaien. Deze uitspraak levert dus een nuancering op van de hoofdregel.

Koopovereenkomst

De andere uitspraak is relevant in het geval dat een verkoper een garantie naar ‘beste weten’ afgeeft. Uit die uitspraak komt naar voren dat een verkoper verplicht is om het management te vragen of zij op de hoogte is van zaken die een inbreuk op de garanties opleveren. Doet een verkoper dat niet en blijkt achteraf dat de koper kan aantonen dat het management binnen de onderneming van de verkoper wel degelijk op de hoogte was van een inbreuk op de garanties, dan kan dit aan de verkoper worden tegengeworpen.

De kennis van het management wordt dan dus feitelijk toegerekend aan de verkoper en de koper kan in zo’n geval wel degelijk schade claimen. De verkoper doet er daarom verstandig aan om in de koopovereenkomst op te nemen dat zij uitsluitend heeft gesproken met bepaalde met naam genoemde personen binnen de onderneming. De verkoper zal namelijk doorgaans niet met iedereen binnen de onderneming willen praten over de garanties, omdat deze immers niet wil dat iedereen binnen de onderneming weet dat er een overname speelt.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen