Niet (ver)kopen maar fuseren?

Robin Horstman, First Legal | February 26, 2015

De overnamemarkt is in beweging, dat is aan alle kanten merkbaar. Er zijn echter veel ondernemers die daar nog weinig van merken. Of dat komt door tegenvallende resultaten, beperkte financieringsmogelijkheden of een last uit het verleden die (nog) niet is opgelost, een bedrijf verkopen is nog niet voor iedereen weggelegd.

Er kunnen echter redenen zijn dat een transactie wel noodzakelijk is: de hoge leeftijd van de ondernemer, een dringende kapitaalbehoefte, het kunnen betreden van nieuwe markten of het benutten van synergie- of schaalvoordelen. Indien een bedrijfsovername niet mogelijk is, is het de moeite waard een fusiepartner te overwegen. Dat zal veelal een strategische partij zijn, waarmee daadwerkelijk synergievoordelen behaald kunnen worden. Bij gelijkwaardige partijen kan dit zelfs met gesloten beurzen. Mogelijk dat na een aantal jaar (alsnog) een goede exit gerealiseerd kan worden.

Juridische fusie of bedrijfsfusie

Er bestaan meerdere fusievormen, de belangrijkste zijn de juridische fusie en de bedrijfsfusie.

Met de juridische fusie fuseren alle betrokken partijen tot één (nieuwe of bestaande) rechtspersoon, in ruil waarvoor zij aandelen verkrijgen. Alle activa en passiva gaan over door het passeren van een notariële akte van fusie, dus erg eenvoudig. Er geldt wel een wettelijke verzettermijn voor crediteuren van 1 maand nadat het fusievoorstel bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gedeponeerd.

Met een bedrijfsfusie worden alleen bepaalde activa en passiva van een onderneming overgedragen. Bij een echte fusie zal dit geschieden tegen uitgifte van aandelen in de koper, of door de activa en passiva van alle betrokken partijen over te dragen aan een newco, waarin de betrokken partijen participeren.

Voor- en nadelen van fusievormen

Beide vormen hebben voor- en nadelen. In alle gevallen is het belangrijk dat de betrokken fusiepartners zich er van bewust zijn dat ze twee transacties doen. Een 'verkoop' transactie, waarbij (een deel van) hun onderneming wordt overgedragen in ruil voor aandelen. En een 'koop' transactie, waarbij ze aandelen verkrijgen in een nieuw geheel, waar ook activa en passiva van de andere partij(en) in zitten. Elke partij zal dus onderzoek willen doen naar de onderneming die de ander inbrengt en in een fusie overeenkomst nadere afspraken willen maken over de transacties die plaatsvinden.

Daarnaast moeten partijen met elkaar goede afspraken maken over o.a. de gezamenlijke strategie, beleid, aandelen- en bestuursverhoudingen, dividendpolitiek, exitregeling en geschillenregeling. Er moet dus veel geregeld worden, maar zeker het overwegen waard!

Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

artikel delen