Opschortende en ontbindende voorwaarden

Robin Horstman, First Legal | November 18, 2016

In overnamecontracten komen regelmatig opschortende en ontbindende voorwaarden voor. Wat is dat precies en wanneer moet welke voorwaarde worden gebruikt?

Een opschortende voorwaarde schort de uitvoering van de overeenkomst op totdat die voorwaarde is vervuld. De overeenkomst treedt dus pas daarna in werking. Vaak zijn dit formaliteiten die voorafgaand aan de transactie moeten worden vervuld, zoals goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad of de ACM. Door het verkrijgen van die goedkeuringen komt de overeenkomst tot stand. Meestal wordt opgenomen welke partij zich moet inspannen om een voorwaarde te laten vervullen, er is immers actie vereist! Ook is het handig hier een termijn aan te koppelen, anders blijft de overeenkomst maar opgeschort totdat ooit de voorwaarden worden vervuld. Het opnemen van opschortende voorwaarden is niet alleen belangrijk voor het vervullen van formaliteiten. Ook in de onderhandelingen kan het een sterke positie geven door de vereiste goedkeuring van bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen te gebruiken om nog extra onderhandelpunten binnen te halen.

Terugdraaien

Een ontbindende voorwaarde geeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, indien die voorwaarde wordt vervuld. De overeenkomst is dan dus al in werking getreden, maar dat kan in bepaalde gevallen worden teruggedraaid. Gedacht kan worden aan een financieringsvoorbehoud. Partijen willen elkaar graag binden aan de overeenkomst, maar de koper wil er vanaf kunnen indien er toch geen financiering wordt verkregen. Ook hier geldt een termijn waarbinnen een beroep moet worden gedaan op de ontbindende voorwaarde. Dat moet de partij voor wie die voorwaarde geldt niet vergeten. Als de termijn is verstreken, kan hij de overeenkomst niet meer ontbinden! Soms worden ontbindende voorwaarden zo geformuleerd dat die automatisch tot ontbinding leiden indien ze worden vervuld. Dat is vaak niet praktisch. Beter is het om dan het recht te geven de overeenkomst te ontbinden, zodat partijen nog eerst met elkaar in overleg kunnen treden.

Duidelijk omschrijven

Ontbinding kan verstrekkende, en soms zeer onwenselijke, gevolgen hebben. Partijen moeten bij ontbinding van de overeenkomst de transactie en alle al verrichte handelingen terugdraaien. Het is belangrijk de voorwaarden duidelijk te omschrijven. Is het een opschortende voorwaarde of een ontbindende voorwaarde? Dit voorkomt een hoop misverstanden. Verder is belangrijk dat een voorwaarde goed is geformuleerd, zodat helder is wanneer een voorwaarde is vervuld en wanneer niet. Ook de procedure voor het inroepen van een voorwaarde moet worden opgenomen (moet het schriftelijk en onderbouwd en met welke bewijsstukken), welke consequenties dat heeft en hoe partijen daarmee omgaan.

Transactie nog niet rond

De ervaring leert dat partijen er vaak vanuit gaan dat de transactie al rond is en al beginnen met de uitvoering, ook al moeten er nog voorwaarden worden vervuld. Het kan dan maar beter duidelijk zijn wat er in dat geval moet gebeuren!

 

Robin Horstman, First Legal

Robin Horstman is partner en oprichter van First Legal, een nieuw concept in de advocatuur. First Legal werkt uitsluitend met ervaren specialisten. Robin Horstman houdt van het ondernemerschap en denkt vooral in kansen en mogelijkheden.

artikel delen