Kennisbank: Juridische aspecten

Blog
Leg vast wat voor jouw deal belangrijk is, wat voor jouw deal gebruikelijke garanties zijn en maak concreet wat partijen daar dan onder verstaan.

Letter of intent: cruciaal en levensgevaarlijk tegelijk

Wees op je hoede met een LOI. Leg vast wat voor jouw deal belangrijk is, wat voor jouw deal gebruikelijke garanties zijn en maak concreet wat partijen daar dan onder verstaan.

lees meer >
Blog
Sinds de coronauitbraak begin dit jaar probeerden veel kopers onder overnamecontracten uit te komen. Is dit juridisch gezien verstandig? Lees het op Brookz

Is corona een reden om onder een overname uit te komen?

Sinds de coronauitbraak begin dit jaar probeerden veel kopers onder overnamecontracten uit te komen. Maar hadden zij succes?

lees meer >
Blog
Vanaf 27 september 2020 moeten veel organisaties hun UBO’s gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijving in UBO-register wettelijk verplicht per 27 september 2020

Vanaf 27 september 2020 moeten veel organisaties hun UBO’s gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register bij de Kamer van Koophandel.

lees meer >
Blog
Garanties dienen ter bescherming tegen wat niet uit een due diligence blijkt en onbekend is voor koper ongeacht of verkoper er wel of niet van op de hoogte was.

Waarom het geven van garanties best logisch is

U gaat uw onderneming verkopen. En dan komt de eerste koopovereenkomst. In negen van de tien gevallen zal in die overeenkomst dan zijn opgenomen dat u allerlei garanties moet geven.

lees meer >
Blog
De markt heeft behoefte aan snelheid, stevige regie en een bedrijfsmatige en integrale aanpak van conflicten door ervaren en inhoudelijk deskundige mediators.

De Collaborative methode in business

Uit verschillende onderzoeken en ontwikkelingen blijkt dat geschiloplossingen via de rechter meer zullen worden gecombineerd met andere methoden van oplossen van conflicten.

lees meer >
Blog
Ondernemend Nederland schreeuwt om de invoering van de WHOA, want deze wet kan heel veel faillissementen in coronatijd voorkomen.

Hoe de WHOA veel faillissementen kan voorkomen

Ondernemend Nederland schreeuwt om de invoering van de WHOA, want deze wet kan heel veel faillissementen in coronatijd voorkomen.

lees meer >
Blog
Door onzekerheid zijn de onderhandelingen van bedrijfsverkooptransacties tot stilstand gekomen. De oplossing: een corona-protocol.

Van crisis naar closing

Door onzekerheid in de markt zijn de onderhandelingen over een groot aantal transacties tot stilstand gekomen. Oplossing: een corona-protocol waarin een correctie op behaalde resultaten over het lopende jaar wordt meegenomen.

lees meer >

Van crisis naar closing

Juridische aspecten

Door onzekerheid in de markt zijn de onderhandelingen over een groot aantal transacties tot stilstand gekomen. Oplossing: een corona-protocol waarin een correctie op behaalde resultaten over het lopende jaar wordt meegenomen.

'On hold' zetten van overnames: is het juridisch goed geregeld?

Juridische aspecten

Met het intreden van de coronacrisis hebben veel kopers en verkopers besloten een geplande overname 'on hold' te zetten. Maar het is van belang om goed te bespreken wat die term juridisch inhoudt.

Keuze rechtssysteem

Juridische aspecten

Belangrijk aandachtspunt bij crossbordertransacties is de keuze van het rechtssysteem. Het contracteren van een transactie naar buitenlands recht kan risico’s en onverwachte “verrassingen” met zich meebrengen.

Uitleg overnamecontract

Juridische aspecten

In geval van conflict is de letterlijke tekst van een contract slechts één van de omstandigheden die een rechter meeneemt in de uitleg van het contract. Hij of zij neemt daarin ook andere omstandigheden mee waarbij de bedoeling van partijen altijd als uitgangspunt geldt.

Contracten horen niet in de la

Juridische aspecten

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of beide partijen zich aan gemaakte afspraken houden. En zo nee, de afspraak eventueel aanpassen of afdwingen dat één van beide partijen zich er heel snel aan gaat houden.

Rechtspositie personeel bij bedrijfsovername

Juridische aspecten

Als je een bedrijf overneemt is het van belang na te gaan wat voor de werknemers van dat bedrijf de consequenties zijn van die overname. Er bestaan daarbij juridische verschillen tussen de positie van werknemers bij een aandelen- of een activa/passivatransactie. Verschillen waarop verkoper en koper bedacht moeten zijn.