Monique Aykaz, Venture Lawyers | April 27, 2017

Aandelen, opties, certificaten van aandelen: er zijn verschillende manieren om talentvolle werknemers aan uw bedrijf te binden. Een korte uiteenzetting. 

Het komt (weer) steeds vaker voor dat bedrijven talentvolle werknemers nauwer aan zich willen binden. Enerzijds om te voorkomen dat ze weglopen naar een concurrent en anderzijds simpelweg om ze te belonen en te laten meeprofiteren van het succes van het bedrijf. Goed gemotiveerde en talentvolle werknemers zijn immers voor ieder bedrijf onmisbaar. Er zijn verschillende vormen om deze werknemers te verbinden. Denk hierbij aan het verstrekken van aandelen (met en zonder stemrecht), certificaten van aandelen of bonussen. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van deze vormen waaruit de verschillen blijken.

Aandelen

Het gaat (in de meeste gevallen) ver, maar het is mogelijk om werknemers aandelen te verstrekken. De belangen van de aandeelhouders en de betreffende werknemers gaan daardoor parallel lopen. De zogenaamde “alignement of interest”. Het verstrekken van aandelen zal echter slechts wenselijk zijn voor werknemers die ook daadwerkelijk op het hoogste niveau meedenken en meebeslissen. Dit geldt dus niet voor ieder talenvolle werknemer. Het nadeel van het verstrekken van aandelen is dat je minder eenvoudig van elkaar af kunt komen op het moment dat daar door één partij behoefte aan is. Het is dus van belang dat er een aandeelhoudersovereenkomst is of wordt opgesteld waarin afspraken goed worden vastgelegd (denk hierbij aan de zogenaamde good- en bad leaver regeling).

Mocht er toch worden gekozen voor het verstrekken van aandelen dan is het raadzaam om te kiezen voor aandelen zonder stemrecht. De werknemers hebben dan in principe alle rechten die andere aandeelhouders (met stémrecht) ook hebben, met uitzondering van het recht om tijdens aandeelhoudersvergaderingen mee te stemmen. Zij beslissen dus niet mee.

Opties

Het verstrekken van opties tot het verkrijgen van aandelen is ook een mogelijkheid om werknemers te binden indien het niet wenselijk of mogelijk is om direct aandelen te verstrekken. De werknemers hebben dan het recht om tegen een vooraf bepaalde, veelal lage prijs aandelen te kopen op vaste uitoefenmomenten. Bij een stijging van de waarde van de aandelen, stijgt ook de waarde van de opties zonder dat de werknemers een hogere prijs betalen voor die aandelen (tenzij je afspreekt dat de marktwaarde betaald moet worden). Dat kan dus erg gunstig zijn. Bij een vertrek van de werknemers voorafgaande aan de uitoefening van de optie dient de optie uiteraard wel komen te vervallen (hetgeen je expliciet moet afspreken). Het verdient aanbeveling om deze en andere afspraken met de werknemers aan wie opties worden verstrekt vast te leggen in een zogenaamde “employee stock option plan” (ESOP).

Certificaten van aandelen

De meest gekozen vorm is het verstrekken van certificaten van aandelen (of opties daarop). Certificaten geven immers uitsluitend recht op de winst verbonden aan de aandelen (1:1). Het stemrecht en het winstrecht op de aandelen worden uit elkaar getrokken. De STAK (Stichting Administratiekantoor) die de aandelen houdt, oefent het stemrecht uit op de aandelen. Het bestuur van de STAK wordt vaak gevormd door het bestuur van het bedrijf zelf.

Wat is nu het verschil met stemrechtloze aandelen? Allereerst, certificaathouders waarvan de certificaten zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (erg formeel juridisch) hebben ook geen vergaderrecht. Zij hoeven dus ook niet te worden opgeroepen voor aandeelhoudersvergaderingen, hetgeen wel geldt voor aandeelhouders met stemrechtloze aandelen. Voorts is voor de overdracht van certificaten geen notaris nodig. Dat kan gewoon bij een overeenkomst. Verder kunnen certificaten eenvoudig worden ingetrokken tegen betaling van de opbrengst op bijvoorbeeld het moment van een exit (hetgeen dan wel in de administratievoorwaarden moet worden opgenomen). Ook met certificaathouders moeten goede afspraken gemaakt worden. Een good- en bad leaver regeling is hier bijvoorbeeld ook van belang. 

Bonus

Indien het verstrekken van aandelen, opties of certificaten allemaal niet wenselijk is, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om een bonus toe te kennen. Uiteraard kennen we de ‘reguliere’ bonus op basis van goed functioneren, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor zogenaamde “Stock Appreciation Rights” (SARs). De werknemer krijgt hiermee recht op een bonus die afhankelijk is van de waardestijging van de aandelen van het bedrijf. Die kan je jaarlijks vaststellen, maar je kan ook afspreken dat de SARs kunnen worden uitgeoefend als het bedrijf wordt verkocht. Dit is overigens wel de minst gekozen vorm.

De voor uw bedrijf meest geschikte manier om werknemers te verbinden, hangt uiteraard af van uw wensen alsook die van de werknemers zelf want er zal door hen wel (op enige wijze en op een zeker moment) betaald moeten worden voor aandelen en certificaten. 

Monique Aykaz, Venture Lawyers

Monique Aykaz is advocaat bij Venture Laywers. Ze is gespecialiseerd in het opstellen van contracten op het gebied van fusie & overnames en het adviseren en procederen op het gebied van diverse ondernemingsrechtelijke aspecten.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse