Henk Brat, Vestius Advocaten | June 9, 2011

Banken vragen aspirant kopers niet alleen om eigen geld in te brengen, maar steeds vaker om een private garantie (borgstelling) af te geven...

 

Bij een overname van een onderneming, zal een aspirant koper over het algemeen een aparte B.V. oprichten welke als koper zal fungeren. Deze B.V. zal dan vervolgens bij een bank financiering aantrekken. De cijfers van de over te nemen onderneming, de koopprijs die ervoor dient te worden betaald en de hoeveelheid eigen geld die de aspirant koper kan inbrengen in de B.V. zullen bepalend zijn voor de vraag of een bank bereid is om financiering te verstrekken aan de B.V., en zo ja, voor welk bedrag de bank bereid is te financieren.

Koopprijs

Door een B.V. op te richten en deze de onderneming te laten kopen, wenst de aspirant koper zijn risico's te beperken: indien de B.V. failliet gaat, is in beginsel slechts de B.V. aansprakelijk en niet de aspirant koper. Voor een aspirant koper zal het uiteraard aantrekkelijk zijn om zo min mogelijk eigen geld in de B.V. in te brengen en de bank zoveel mogelijk de koopprijs te laten financieren.

De tijden dat banken gul zijn met financiering voor aspirant kopers van een bedrijf zijn al geruime tijd voorbij. Banken zullen daarom op hun beurt aan de aspirant koper vragen om zoveel mogelijk eigen geld in te brengen in de B.V. zodat ook de aspirant koper in het risico deelt (en zelf de pijn in zijn eigen portemonnee voelt) als de overname niet succesvol zou blijken te zijn.

Privé borgstelling

Om er zeker van te zijn dat de aspirant koper zich ook daadwerkelijk zal inspannen om van de overname een succes te maken vraagt een bank de aspirant koper daarom niet alleen om eigen geld in de B.V. in te brengen, maar ook steeds vaker om een privé garantie (vaak in de vorm van een borgstelling) aan de bank af te geven. 

Deze privé borgstelling zal inhouden dat als de B.V. failliet zou gaan en de schuld aan de bank niet volledig zou zijn afbetaald, de aspirant koper zelf in privé een gedeelte van de schuld aan de bank zal dienen te voldoen. 

Overnameproces

Overigens vraagt een bank tegenwoordig ook steeds vaker inzage in de concept koopovereenkomst met de verkoper om te kunnen inschatten of de risico's van de overname voldoende zijn afgedekt. Mijn ervaring is dat banken zich daarom steeds nadrukkelijker bemoeien met het overnameproces.

Het moge duidelijk zijn dat het niet wenselijk voor aspirant kopers is om privé een borgstelling af te geven aan de bank. Mocht dit echter toch een harde eis van de bank zijn, dan adviseer ik aspirant kopers om in dat geval goed na te gaan wat de borgstelling exact inhoudt: hoe lang loopt deze borgstelling en tot welk (maximaal) bedrag geldt deze?

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen