Anne Huitema, BuyInside | July 23, 2015

De meeste van u genieten momenteel van vakantie. Anderen zitten wellicht wat meer ambivalent in hun vakantiegevoel, omdat ze graag aan de slag willen en hun ‘bedrijf’ nog (steeds) niet hebben gevonden. Ze willen ondernemen met hun eigen bedrijf of in ieder geval zicht hebben op dat bedrijf en dus in onderhandeling zijn.

Niet dat deze komkommertijd ideaal is om volop gesprekken met verkopers te arrangeren. Laten we stellen dat die nu in hun strandstoel zitten om knopen door te hakken over hun opvolging. Deze vakantietijd kunt u als MBI-er echter wel goed gebruiken om ervoor te zorgen dat er straks snel licht aan het einde van de tunnel is en u nog dit jaar onderhandelt met de verkoper van uw gewenste eigen bedrijf of wellicht al …... Want er zijn zeker zaken ‘afdwingbaar’ en ook de doorlooptijd van het MBI-proces is te beïnvloeden. Een aantal zaken is daarbij van belang:

Focus

Weet u heel goed wat u zoekt (niet wat u niet zoekt) en laat u zich daarom niet afleiden door andere ‘leuke’ verkoopdossiers?! Kunt u daardoor keuzes maken en goede analyses maken van de over te nemen business? Bij voorkeur sluit die business aan op uw ervaring, zodat een keuze makkelijker, sneller en steviger is.

Toegevoegde waarde

Heeft u duidelijk wat uw specifieke toegevoegde waarde is en in welke omgeving deze het beste tot zijn recht komt? U zult zichzelf dan sneller zien zitten in de specifieke DGA-rol die bij dat bedrijf hoort.

Commitment

Bent u voldoende gecommitteerd? Naar u zelf toe; “ik ga dit jaar een bedrijf overnemen, punt!” en kunt u commitment afgeven richting derden (heeft u de consequenties van uw keuze thuis al voldoende besproken, beschikt u over voldoende eigen middelen)?

#Gesprekken

Ik bedoel hier met name de aantallen bedrijven die u wilt bezoeken. Als het goed voelt en klopt, dan moet je durven kiezen. Dat heeft zeker ook met voorgaande punten te maken. ‘Het gras is altijd groener aan de overkant’. We maken te vaak mee dat klanten vooral veel gesprekken willen en daarmee veel ‘vergelijkingsmateriaal’ zoeken. Het grote gevaar is dat deze aantallen en verschillen afleiden van de focus, tijd kosten en de keuze bemoeilijken.

Leiderschap

Leid het proces. Blijf altijd regisseur van je eigen MBI-traject! U heeft goede adviseurs om u heen, maar die adviseren. Blijf in open communicatie aan tafel met de verkoper en trek zaken, waaronder planning, naar u toe. Zodoende stelt u zich minder afhankelijk en heel ondernemend op.

DGA's willen weer

Anders dan in voorgaande jaren ziet de nabije toekomst voor veel bedrijven er weer een stuk rooskleuriger uit, wat zich vertaalt in een meer gunstige verkoopprijs. Daardoor zijn meer DGA’s bereid tot verkoop dan een aantal jaar geleden. Wees ook hier pro-actief en laat de betreffende DGA weten dat zijn opvolger ook al in de markt is.

Gefaseerd overnemen

Last but not least noem ik deze in dit rijtje. Niet dat dit een doel op zich moet zijn, maar het is steeds vaker een uitvloeisel van onderhandelingen en dus een hele realistische uitkomst van uw MBI plannen. Via een gefaseerde overname neemt u in enkele stappen het bedrijf over. Niet zelden wordt voor de overname van een eerste tranche externe financiering nog buiten boord gehouden, waardoor er sneller kan worden geschakeld. Zie ook eerdere columns van ons over dit onderwerp. 1 januari komt wellicht dan nog wat te vroeg, voordat u bij de notaris zit, maar wie weet staat de afspraak dan wel al in de agenda. Op naar een mooie jaarwisseling!

Anne Huitema, BuyInside

Anne Huitema heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van opvolgingstrajecten in het MKB en is gespecialiseerd in MBI-transacties. In november 2007 is hij samen met Laura Schagen BuyInside gestart.

artikel delen