Anne Huitema, BuyInside | November 3, 2011

Bij een MBI gaat het meestal niet om de - vaak te optimistisch voorgestelde - synergie, maar om een persoonlijke win/win situatie.

Synergie is een begrip dat het proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Bij strategische overnames worden synergievoordelen steevast uit de kast gehaald om de overname te motiveren.

Overnamebod

Dat de synergievoordelen nogal eens worden overdreven zal niemand verbazen. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit in samenwerking met PWC. Zo zou de kopende partij de te behalen synergievoordelen inzetten om een hoger overnamebod te rechtvaardigen. De synergievoordelen bestaan veelal uit kostenbesparing door efficiency en schaalvoordelen, (technologische) kennisdeling en/of een betere marktbenadering. Het succes hangt nauw samen met het verloop van het vaak moeizame integratietraject.

In de praktijk vallen de synergievoordelen ernstig tegen: uit onderzoek van de Utrechtse fusie- en overnameprofessor Hans Schenk blijkt dat de meeste fusies en overnames geen waarde creëren, maar dat er veel vaker sprake is van kapitaalvernietiging!

Naast het te optimistisch voorstellen van de synergievoordelen, blijkt dat de risico’s vaak onderbelicht blijven. Waar je verwacht dat rationele of economische motieven de doorslag geven, blijkt dat menselijke factoren vaak leidend zijn, zoals grote ego’s, uitbreiding van de macht, (persoonlijk) winstbejag, etc. Zo leiden juist de persoonlijke motieven bij een strategische overname nogal eens tot gematigd succes of zelfs tot mislukking.

Management buy in

Bij een overname in het MKB door een MBI-kandidaat zijn de persoonlijke factoren ook vaak doorslaggevend. De talenten en drijfveren vormen juist dé basis van het succes van de ‘nieuwe onderneming’ in het creëren van een nieuwe uitgangspositie en de continuering van de onderneming als zelfstandige entiteit. Van belang is dat de MBI-kandidaat goed voorbereid het traject aanvangt en een reëel beeld van zichzelf heeft als potentiële ondernemer. Hierbij gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om talenten, valkuilen, drijfveren en persoonlijkheid.

In een coachtraject van een management buy in neemt het samenstellen van een gedegen ondernemersprofiel een belangrijke plaats in. Wat is uw werkelijke toegevoegde waarde bij het te kopen bedrijf nu én in de toekomst? En niet minder belangrijk, waar liggen uw persoonlijke risico’s. Wat zijn de vereisten aan het bedrijf en de markt om de nieuwe combinatie tot een succes te maken?

Ondernemerschap

Veel van de kandidaten kiezen zeer bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Zij willen hun eigen koers bepalen en kiezen voor klantwaarde in plaats van winstmaximalisatie. Het ‘persoonlijk gewin’ staat vaak in het teken van ‘persoonlijke ontwikkeling’. Een bedrijfsovername doet u (meestal) maar eens in u leven, zorg ervoor dat u een bedrijf koopt dat bij u past, want juist bij een MBI draait het om persoonlijke synergie!

Anne Huitema, BuyInside

Anne Huitema heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van opvolgingstrajecten in het MKB en is gespecialiseerd in MBI-transacties. In november 2007 is hij samen met Laura Schagen BuyInside gestart.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse