Alternatief voor bedrijfsopvolging

Redactie team, Brookz | December 16, 2010

Bedrijfsovername

Het gaat om zogenoemde share milk-constructies, waarbij een jonge en oudere melkveehouder een contract aangaan voor bepaalde duur. De oudere veehouder brengt dan zijn grond, quotum en gebouwen in. De jonge veehouder zorgt voor de veestapel, machines, arbeid en is verantwoordelijk voor de exploitatie.

De totale opbrengsten worden verdeeld onder beide melkveehouders. Bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging is al enkele jaren een probleem in de agrarische sector. Met name door de hoge kosten van grond en quotum kunnen jonge melkveehouders moeilijk een bedrijfsovername financiering.

Bedrijfsopvolging

Door share milking zouden oudere melkveehouders die willen stoppen met melken, maar die niet hun volledige bedrijf verkopen willen, nog rendement kunnen ontvangen. Voor de jonge melkveehouder wordt de weg geplaveid voor een 100 procent overname.

Binnen het Nederlands agrarisch bedrijf lijkt de komende jaren een tekort te gaan ontstaan van 2.000 overnamekandidaten. Volgens het rapport Opvolgers gezocht voor het boerenbedrijf van het LEI kunnen ondernemers jonger dan 50 jaar dit tekort maar deels invullen. Vooral in de gangbare landbouw dreigt een groot probleem rond bedrijfsopvolging. Bij de biologische en multifunctionele bedrijven ligt het percentage bedrijven zonder opvolger lager dan gemiddeld in Nederland.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen