Banken nog steeds terughoudend

2015 M05 21

Deze en andere conclusies zijn afkomstig uit een onderzoek onder de circa 200 leden van de Dutch Corporate Finance Association, uitgevoerd door Tangram Advies & Onderzoek. De DCFA is een organisatie van Nederlandse fusie- en overnamespecialisten en onderzoekt regelmatig trends en ontwikkelingen binnen corporate finance in Nederland.

Internationale interesse

De interesse voor bedrijfsovernames van Nederlandse bedrijven lijkt de afgelopen periode toegenomen. In Europa is het vooral Duitsland dat zijn oog op Nederlandse bedrijven laat vallen, in Azië is China koploper. Nederlandse bedrijven zijn aantrekkelijke overnamekandidaten vanwege de relatief lage prijs, goed geschoold personeel en de aantrekkelijke fiscale wetgeving. De verwachting is dat, nu Nederlandse bedrijven steeds vaker in het vizier komen van buitenlandse ondernemingen, er een prijsopdrijvend effect kan ontstaan.

Rol voor de overheid

Het trendonderzoek van de DCFA geeft geen onverdeeld gunstig beeld van het Nederlandse economische klimaat. ‘Na een moeizame periode groeit de Nederlandse economie weliswaar licht, maar we zien weinig dynamiek. De Nederlandse economie lijkt te versuffen en volgens het merendeel van onze leden ligt daar dan ook een belangrijke taak voor de overheid. Diverse impulsen zijn denkbaar, zoals het vergaand fiscaal stimuleren van werknemersparticipatie. Volgens bijna de helft van onze leden zou dat een prima optie zijn om meer kapitaal beschikbaar te krijgen.

artikel delen

Snel en succesvol uw bedrijf verkopen?

Anoniem je bedrijf verkopen via Brookz

Plaats een anoniem verkoopprofiel op Brookz en bereik in korte tijd meer dan 20.000 potentiële kopers!