'Driekwart familiebedrijven te koop'

2014 M11 6

Familie-opvolging

Een derde verwacht dat een bedrijfsverkoop binnen nu en vijf jaar relevant is, 10% denkt zelfs binnen twee jaar een overname te kunnen realiseren. Van de respondenten heeft 45% het bedrijf van familie overgenomen. Van deze groep verwacht slechts de helft het bedrijf ook weer over te dragen aan een familielid. In slechts de helft van de familiebedrijven die al meer dan één generatie in familie bezit is, verwacht men dus dat het bedrijf binnen de familie blijft. Van alle respondenten gaf 36% aan dat een familielid de meest voor de hand liggende koper zal zijn.

‘Van de 65-plussers verwacht slechts een kwart een bedrijfsoverdracht aan een familielid’, zegt partner Tom Beltman van Marktlink. ‘Het familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt overgedragen, blijkt hiermee een romantische idee dat steeds minder realistisch lijkt naarmate men ouder wordt.’

Bedrijf verkopen

Een andere onderneming en de familie worden gezien als de aantrekkelijkste opties om de onderneming aan over te dragen. 10% van de ondervraagden vindt een persoon binnen de onderneming (management buy-out) de meest aantrekkelijke optie. Nog eens 10% van de ondervraagden vindt een externe directeur die zich inkoopt (management buy-in) de meest aantrekkelijke optie. Hoewel een investeerder in alle bovenstaande opties een rol kan spelen, bungelt zij onderaan bij het lijstje met favoriete kopers (6,5%).

Beltman: ‘Het is op dit moment echt een verkopersmarkt, voor een gemiddeld bedrijf dat wij begeleiden bij de verkoop melden zich 50 tot 100 belangstellenden.’ Echter denkt slechts een derde van de respondenten dat verkoop makkelijk gaat. Tevens geeft maar een derde van de respondenten aan te weten aan wie ze het bedrijf in de toekomst overdragen. De andere ondernemers moeten actief op zoek. 

artikel delen

Snel en succesvol uw bedrijf verkopen?

Anoniem je bedrijf verkopen via Brookz

Plaats een anoniem verkoopprofiel op Brookz en bereik in korte tijd meer dan 20.000 potentiële kopers!