Familiebedrijf positiever over externe opvolger

Redactie team, Brookz | March 15, 2011

De familie behoudt echter wel graag de zeggenschap, blijkt uit een familiebedrijven-onderzoek van Boer & Croon en Boekel De Nerée onder bestuursleden van zo'n 40 familiebedrijven met een minimale omzet van 20 miljoen euro.

Familiebedrijf

Ruim driekwart (76 procent) van de bestuurders van familiebedrijven denkt dat externe opvolging voor een frisse blik op de organisatie zorgt. Uit de rondgang (51 procent) komt ook naar voren dat bestuursopvolging binnen de familie niet noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf.

Bovendien zou dit niet-familieleden binnen het bedrijf juist motiveren. Voor 65 procent van de ondervraagden is het niet noodzakelijk dat bedrijfsopvolging plaatsvindt binnen het familiebedrijf, zolang de familie de zeggenschap maar houdt, terwijl 30 procent dit wel wenselijk acht.

Bedrijfsopvolging

De kwaliteit van de kandidaat is belangrijker dan familiebanden. 'Familiebedrijven worden steeds professioneler. Wanneer de familie geen geschikte opvolgingskandidaat biedt, kiest zij liever voor externe kwaliteit en regelt zij de zeggenschap op een andere manier', aldus Maarten Vijverberg, partner bij Boer & Croon en medeverantwoordelijk voor de afdeling Corporate Finance.

Marein Smits, advocaat en hoofd van de praktijkgroep familiebedrijven bij Boekel De Nerée, geeft aan: 'Bedrijven realiseren zich dat wanneer opvolging binnen de familie niet goed mogelijk is, dit niet het eind van het familiebedrijf hoeft te betekenen. Zeggenschap kan immers op diverse manieren worden geregeld. Via aandeelhouderschap, maar ook via een Stichting Administratiekantoor (STAK) of door familieleden zitting te laten nemen in de Raad van Commissarissen (RvC).'

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen