'Financiering grootste knelpunt op MKB-overnamemarkt'

Redactie team, Brookz | October 4, 2013

Brookz is mede-organisator van het Jaarcongres Overname Adviseurs 2013 dat plaatsvindt op woensdag 6 november. Tijdens deze bijeenkomst worden overname-professionals bijgepraat over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van overnamefinanciering.
 

Financieringsbronnen

De deelnemers van de Brookz Overname Barometer zien momenteel vooral het eigen vermogen van de koper, de achtergestelde lening verstrekt door de verkoper en een lening van de bank als de drie belangrijkste financieringsbronnen bij een overname. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat een bijdrage door een informal investor vlak achter de banklening staat. Vooruitkijkend naar de nabije toekomst (2014/2015), zien de ondervraagden vooral een belangrijkere rol weggelegd voor de particuliere investeerder.
 

‘De echte informal investor investeert nog altijd eerder in de wat kleinere bedrijven in een groeifase’, aldus overname-adviseur Hans Minnaar van Florijnz Corporate Finance en voorzitter van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA). ‘Op de MKB-overnamemarkt zie ik ze ook regelmatig in overnames bij herstructureringen. Verder wordt de rol van de banken de komende jaren overgenomen door nieuwe initiatieven, zoals Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK).’
 

Crowdfunding

Ondernemers, adviseurs en financiers van bedrijfsovernames verwachten overigens niet dat crowdfunding een significante financieringsbron in de toekomst wordt bij de koop van een bedrijf, hoewel deze vorm van kapitaal ophalen een grotere rol wordt toegedicht dan een lening van de bank bij een deal in 2015.
 

Minnaar: ‘Mijn persoonlijke mening is dat crowdfunding op de korte termijn een aanvullende rol kan spelen bij een overname. Maar op de lange termijn kan het fout gaan. Ik zie nu al voorbeelden waarbij crowdfunding is verstrekt aan ondernemers en waarvan ik voorzie dat de ondernemer in de problemen komt met de terugbetaling. Dan is het zomaar gedaan met het vertrouwen.’
 

Tijdens het Jaarcongres Overname Adviseurs 2013 staat het thema Financiering in nieuw perspectief centraal. U ontmoet topexperts, financiële partijen en collega-adviseurs en krijgt in de verschillende workshops antwoord op vragen als wat is er nog mogelijk met bancaire financiering, wat zijn de nieuwste financieringsconstructies, hoe vind ik alternatieve financiële partijen en wat zijn belangrijke fiscaal/juridische aandachtspunten?

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen