Geen extra hulp overheid bij bedrijfsoverdracht

Redactie team, Brookz | November 29, 2012

Bedrijfsoverdracht

Dit laat Kamp weten in een brief aan de Tweede Kamer, die om opheldering had gevraagd rondom het onderzoek De effecten van opheffingen en bedrijfsoverdrachten op de Nederlandse economie. Hieruit blijkt dat mislukte bedrijfsoverdrachten Nederland ongeveer een miljard aan kapitaalverlies kost.
 

‘In werkelijkheid leiden niet alle opheffingen tot inactiviteit, maar maken ondernemers na opheffing een doorstart en richten ze een nieuwe onderneming op of gaan ze in loondienst werken’, schrijft de minister. ‘Hun personeel blijft bij opheffing veelal ook niet langdurig werkloos, maar vindt een nieuwe betrekking bij een andere werkgever of start zelf een onderneming. Dit proces wordt ook wel ‘creatieve destructie’ genoemd en dit geeft een sterke impuls aan de vitaliteit van de economie.’

Bedrijf kopen of verkopen

Het onderzoek van de Kamer van Koophandel in samenwerking met Lex van Teeffelen stelt dat de overheid ondernemers beter zou moeten begeleiding bij de koop of verkoop van een bedrijf. Dit advies wuift Kamp weg.
 

‘Het huidige beleid is gericht op het laten slagen van bedrijfsoverdrachten’, aldus Kamp. ‘De inzet van het beleid is om ondernemers bewust te maken van het belang van bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername. Aanvullende faciliteiten voor bedrijfsovernames zijn niet nodig, gezien de ondersteuning die reeds geboden wordt via de Kamer van Koophandel.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen