Grontmij verkoopt landmeetactiviteiten aan Veldwerkbureau

Redactie team, Brookz | January 15, 2015

Strategische heroriëntatie

De verkoop van de Geogroep, zoals het team van Grontmij ook wel wordt genoemd, past in de zogenaamde 'Back on Track'-strategie van het advies- en ingenieursbureau uit De Bilt. De Raad van Bestuur van Grontmij probeert sinds 2012 met een aantal desinvesteringen orde op zaken te stellen na de te dure bedrijfsovername van het Franse Ginger. Het doel is om winstgevende groei te realiseren. Alle bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteiten - advies- en ingenieursdiensten - behoren, worden in de etalage gezet.

Lagere tarieven

De 'landmeetactiviteiten' van Grontmij bestaan uit terrestrische data-inwinning, het verwerken van deze gegevens en het uitzetten en maatvoeren van werken. Zo verzamelt deze unit bijvoorbeeld alle gegevens die nodig zijn om een brug te bouwen, bepaalt de draagkracht van de grond en neemt grondmonsters af die nodig zijn om de belasting op het milieu te bepalen. Door specialisatie en lagere overhead is het Veldwerkbureau volgens de directie in staat om tegen scherpere tarieven te opereren dan de afdeling deed onder de vlag van de Grontmij. Het bedrijf verwacht bovendien te profiteren van de ontwikkelingen bij de grote ingenieursbureaus, die steeds vaker gespecialiseerde diensten uitbesteden.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen