'Meer bedrijfsovernames op stapel'

Redactie team, Brookz | November 12, 2013

Bedrijfsovernames

De positieve stemming rondom het sluiten van overnamedeals komt voort uit een toenemend vertrouwen in de economie. Ongeveer 65 procent van de respondenten verwacht dat de wereldeconomie zal aantrekken (Nederlandse respondenten circa 54 procent). Bovendien wordt het optimisme rondom bedrijfsovernames wordt versterkt door een veel positievere kijk op de basisvoorwaarden voor transacties. Zo zijn het aantal en de kwaliteit van de overnamemogelijkheden aanzienlijk gestegen en is daarmee de kans op een geslaagde transactie belangrijk verhoogd.
 

‘Groei is hedendaags mondiaal een vereiste, zowel om competitief te blijven als voor het creëren van waarde’, zegt executive director Aike van Beekum. ‘Bijna 60 procent van de bedrijven geeft aan dat zij van plan zijn om hun groeistrategie het komende jaar te versnellen. Voor veel partijen kan met autonome maatregelen alleen niet meer de roep tot groei worden beantwoord. Bedrijfsovernames vormen dan de beste route naar zinvolle groei.’

Nederlandse deals

Een van de belangrijkste verschillen in het onderzoek tussen het wereldwijd gemiddelde en Nederland is dat 48 procent van de mondiale bestuurders vindt dat de beschikbaarheid van financiering verbeterd is, ten opzichte van 23 procent van de Nederlandse bestuurders. Van Beekum: ‘Een mogelijke verklaring van het verschil zou de grotere terughoudendheid van Nederlandse banken kunnen zijn ten aanzien van het verstrekken van financiering. Verbetering van de financieringsmogelijkheden zal bijdragen aan een verdere versterking van het Nederlandse overnameklimaat.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen