Meer capaciteitsovernames in de bouw

Redactie team, Brookz | June 26, 2017

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Sector Monitor Bouw & Installatie, het jaarlijkse onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt voor bouw- en installatiebedrijven. Het onderzoek vond plaats onder bouwsectorspecialisten van 185 fusie- & overname-advieskantoren, die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 30 miljoen euro).

Stijgende verkoopprijzen

Het aantal fusies en overnames in de bouw- en installatiesector vertoont al drie jaar op een rij een stijgende lijn, zo blijkt uit gegevens van het CBS. In 2016 ging het om 490 fusies en overnames, een stijging van 18 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en 42 procent ten opzichte van 2014. Ook de gemiddelde verkoopprijzen stijgen: werd in 2015 nog 3,7 keer de brutowinst betaald (voor belasting en inclusief afschrijvingen), in 2016 was dat gestegen naar 3,8 keer de brutowinst. De verwachting voor 2017 is dat de gemiddelde waardering van bouwbedrijven verder zal stijgen naar 4 keer de brutowinst. Dat is overigens nog steeds significant lager dan de gemiddelde multiple over alle sectoren (4,76 x bruto jaarwinst).

Tekort aan vaklieden

Volgens Peter Rikhof, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Sector Monitor, is de toename van het aantal capaciteitsovernames een belangrijke aanjager voor de overnamemarkt van bouwbedrijven. Rikhof: ‘Vooral woningbouwbedrijven in de Randstad kunnen de vraag op dit moment nauwelijks aan. Er is een schreeuwend tekort aan timmerlieden, metselaars en installatiemonteurs. Het overnemen van een ander bouwbedrijf is dan een snelle oplossing om tegemoet te komen aan de groeiende marktvraag. We zien dat ook terug op ons overnameplatform. In de eerste 6 maanden van dit jaar werden al 14 bouwbedrijven via Brookz verkocht, dat is evenveel als in heel 2016.’

Vooruitzichten

Dit jaar zal de groei van de Nederlandse bouwproductie verder toenemen met 4 procent en in 2018 met 2,5 procent  De verwachting is dat ook het aantal fusies en overnames in de bouw- en installatiesector tot 2019 ook zullen toenemen. Daarbij zal de druk capaciteitsproblemen op te lossen onvermijdelijk leiden tot een stijging van de gemiddelde verkoopprijzen. Goed draaiende bouwbedrijven zullen bereid zijn een forse (meer) premie te betalen voor extra personeel.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen